Nyheter

Satsning på sjuksköterskor och insatser för en personcentrerad vård

18 mars 2019

Satsningar på sjuksköterskor Det pågår ett brett arbete för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i vården. Några konkreta satsningar som berör sjuksköterskor är: Vidareutbildning till spe...

Bilden saknar en alternativtext.

Stabsläget på sjukhusen är nu avslutat

14 mars 2019

Vårdplatsläget på båda sjukhusen har stabiliserats och därför har stabsläget upphört.

Bilden saknar en alternativtext.

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Höstig bild på Centrallasarettet i Växjö vid Växjösjön.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...