Nyheter

Höstig bild på Centrallasarettet i Växjö vid Växjösjön.

Region Kronobergs plan för en säker förlossningsvård under sommarperioden

20 juli 2017

Läget i förlossningsvården är ansträngd under sommaren och därför har Region Kronoberg planerat flera åtgärder för att blivande föräldrar ska få en trygg och säker förlossning.

Bilden saknar en alternativtext.

Undersköterskan – en viktig person på lasarettets äldreenhet

20 juli 2017

I det personliga mötet med gamla och sjuka patienter på medicinavdelningen MSÄ-enheten på lasarettet i Ljungby, har undersköterskan en viktig roll. Undersköterskan är den som arbetar närmast den äldre...

Bilden saknar en alternativtext.

Satsning på servicevärdar ger mer patientfokus

18 juli 2017

För att underlätta det vardagliga arbetet för vårdpersonalen har Region Kronoberg infört en ny roll, servicevärdar.

Bilden saknar en alternativtext.

Nationell satsning utvecklar cancervården

12 juli 2017

Arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården har pågått i snart två år. I början handlade det mycket om att få igång arbetet och förbereda olika system. Nu börjar även konkreta...