Nyheter

Bilden saknar en alternativtext.

Bil för hembesök - gåva till barn- och ungdomskliniken

21 oktober 2019

Växjö Charity och Stiftelsen Linnea Dahl skänker en ändamålsenlig bil till barn- och ungdomskliniken, vilken ger förutsättningar för den medicinska personalen att kunna erbjuda patientsäker vård i hem...

Bilden saknar en alternativtext.

Region Kronoberg tar del av kömiljarden 2019

21 oktober 2019

När Sveriges kommuner och landsting (SKL) i dag presenterat resultaten för kömiljarden 2019, står det klart att Region Kronoberg har den högsta måluppfyllelsen av samtliga regioner vad gäller att erbj...

Bilden saknar en alternativtext.

Barn- och ungdomskliniken firar 70 år!

18 oktober 2019

Den 22 oktober firar vi barn- och ungdomsklinikens 70-årsjubileum med öppet hus med temat ”barnkalas”.

Bilden saknar en alternativtext.

Ökad tillgänglighet till operationsverksamheterna i Kronoberg

16 oktober 2019

Under januari till september 2019 har de opererande verksamheterna på sjukhusen i Ljungby och i Växjö sammanlagt genomfört 321 fler operationer än samma period 2018. Det är också fler personer som kom...