Nyheter

Åtgärder för att förbättra det ansträngda läget i slutenvården

15 april 2015

Just nu har vi ett ansträngt läge på sjukhusen i Region Kronoberg, både vad gäller bemanning och tillgång till vårdplatser. Detta har uppmärksammats i media den senaste tiden. Ett antal olika åtgärder...

Regionstyrelsen

Information från regionstyrelsen den 15 april 2015

15 april 2015

Regionstyrelse, nämnder och regionfullmäktige är öppna för allmänheten. Tidpunkter och handlingar finner du under Om Region Kronoberg. Tid och plats hittar du även i kalendern.

Stort förtroende för länets akutmottagningar

14 april 2015

I 2014-års Nationella patientenkät fortsätter akutmottagningarna i Kronoberg att visa goda resultat. Vid en jämförelse med storleksmässigt liknande sjukhus i landet är akutmottagningen i Ljungby till...

Tuff inledning på året för hälso- och sjukvården

9 april 2015

En kraftig säsongsinfluensa gav en tuff start på året för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Många patienter och sjuk personal gav ett minusresultat efter årets två första månader.