Nyheter

Fördröjd diagnos av tarmcancer

26 november 2015

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en fördröjd tarmcancerdiagnos.

Region Kronobergs budget för 2016

26 november 2015

Regionfullmäktige har beslut om budget för 2016 med en flerårsplan för 2017/2018.

Foto: Mats Samuelsson

Region Kronoberg pekar ut framtidens kollektivtrafik

25 november 2015

Regionfullmäktige antog den 25 november ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kronoberg.

Utmärkelser till Kronobergs kulturskapare

25 november 2015

Region Kronoberg delar årligen ut kulturpriser och kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Bland årets pristagare finns Korrö Folkmusikfestival.