Nyheter

Bilden saknar en alternativtext.

Invånarna i Kronoberg ska inte vara berörda av läckta samtal

18 februari 2019

En säkerhetslucka hos en underleverantör för 1177 Vårdguiden på telefon har upptäckts och åtgärdats. Underleverantören har anlitats av tre andra regioner i landet. Invånare i Kronobergs län ska inte v...

Bilden saknar en alternativtext.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Bilden saknar en alternativtext.

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Bilden saknar en alternativtext.

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...