Nyheter

Han forskar om nyanländas hälsa

1 oktober 2015

Mattias Rööst forskar om global hälsa, ett intresse som väcktes när han reste runt i världen. I Bolivia inriktade han sig på mödravård och förlossningskomplikationer och skrev sin doktorsavhandling dä...

Mer avancerad behandling och minskade väntetider med ny strålbehandlingsenhet

30 september 2015

Under torsdagen invigdes nya strålbehandlingsenheten på Centrallasarettet Växjö, och med det möjligheten att kunna erbjuda bästa vård och samtidigt minimera väntetiderna för patienterna. En viktig sat...

Kvalitetskraven inom Vårdval Kronoberg 2016 återremitteras

30 september 2015

Regionfullmäktige återremitterade ärendet om kvalitetskraven 2016 för Vårdval Kronoberg, primärvården.

Regionfullmäktige på webb, TV och i radio

29 september 2015

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.