Nyheter

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

13 juli 2015

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som vårdas på grund av fallolycka avlider på ett av länets sjukhus.

200 sökte till nystartad utbildning - vill bli medicinska sekreterare

9 juli 2015

Region Kronobergs utbildningsenhet Kunskapsutveckling Syd (KUS) har fått i uppdrag av YH-myndigheten att starta en utbildning till medicinsk sekreterare, som startar i höst. Intresset för att söka har...

Koordinera vårdplatser, ett hett jobb i sommar

8 juli 2015

Region Kronobergs vårdplatskoordinatorer ansvarar för att fördela och koordinera patienter mellan vårdplatserna på de båda sjukhusen i Ljungby och Växjö, så att patienten får bästa möjliga vård på rät...

Rehabiliteringsklinikens smärtrehabiliteringsprogram har fått internationellt kvalitetsbevis

7 juli 2015

Nu har beskedet kommit att smärthanteringsprogrammet/smärtrehab har blivit kvalitetsackrediterat enligt CARF*. För detta krävs att man lever upp till en mängd olika standards som rör verksamhetens inn...