Nyheter

Bilden saknar en alternativtext.

Att skapa ett hållbart och aktivt liv med diabetes

22 september 2017

Hur kan patienter på bästa sätt lära sig leva med diabetes och göra det till en del av sin vardag? Det har Karin Johansson, samordnare för hälso- och sjukvårdsutveckling i Region Kronoberg forskat i....

Bilden saknar en alternativtext.

Vuxenpsykiatrin öppnar hälsomottagning för att förebygga livsstilssjukdomar

21 september 2017

Personer med allvarlig psykisk sjukdom lever med en hög risk för somatisk ohälsa. För att kunna förebygga, förhindra eller skjuta upp insjuknande i livsstilssjukdom satsar vuxenpsykiatrin i Region Kro...

Bilden saknar en alternativtext.

Gratis resa för skolelever bidrar till fullbokad utställning i Huseby

20 september 2017

Tillsammans med Tekniska museet och Huseby Bruk har projektet Mot nya höjder satt upp utställningen "Teknik – då, nu och imorgon". En utställning där vi får följa teknikens utveckling från dåtidens Hu...

Bilden saknar en alternativtext.

Vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg har nått målet och är nu oberoende av hyrpersonal

5 september 2017

Den första september intensifierade Region Kronoberg arbetet för att kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal. Inom vuxenpsykiatrin har arbetet redan kommit långt och idag kan man glädjan...