Nyheter

Foto: Mats Samuelsson

Region Kronoberg pekar ut framtidens kollektivtrafik

25 november 2015

Regionfullmäktige antog den 25 november ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kronoberg.

Utmärkelser till Kronobergs kulturskapare

25 november 2015

Region Kronoberg delar årligen ut kulturpriser och kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Bland årets pristagare finns Korrö Folkmusikfestival.

Friskvårds- och hälsostipendiet 2015

25 november 2015

Föreningen På ingång och idrottsledaren Viktor Rehnström har fått Region Kronobergs friskvårds- och hälsostipendium för 2015.

Gör ett hiv-test under Europeiska hivtestarveckan

23 november 2015

Europeiska hivtestarveckan syftar till att göra fler människor medvetna om sin hivstatus genom att uppmuntra människor att gå och testa sig. Syftet är att minska stigma om hiv.