Nyheter

Ett BRA sätt att lyssna på barn och unga

8 oktober 2015

Som första län i Sverige genomför Region Kronoberg en stor utbildningssatsning för samtliga kommuner där flera olika yrkesgrupper involveras. Professionerna utbildas i ett utbildningsstöd som kallas f...

Regional satsning på läromedel för nyanlända

7 oktober 2015

Region Kronoberg satsar 600 000 kr på att utveckla ett digitalt läromedel som bättre möter nyanländas behov. Det beslutades på regionala utvecklingsnämndens möte i dag.

Symtom vid havandeskapsförgiftning bedömdes bero på magsjuka

7 oktober 2015

Region Kronoberg har anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Anmälan gäller en händelse där en patient med havandeskapsförgiftning blivit bedömd som magsjuka...

Mer avancerad behandling och minskade väntetider med ny strålbehandlingsenhet

30 september 2015

Under torsdagen invigdes nya strålbehandlingsenheten på Centrallasarettet Växjö, och med det möjligheten att kunna erbjuda bästa vård och samtidigt minimera väntetiderna för patienterna. En viktig sat...