Nyheter

Satsning på hälsokontroll med mammografi

20 oktober 2016

Under året har väntetiderna till hälsokontroll med mammografi ökat. Det beror bland annat på bristen på röntgensjuksköterskor och en generationsväxling. Höstens införande av nytt journalsystem inom bi...

Patientnämnden en allt viktigare del av vårdens utveckling

20 oktober 2016

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Nämnden...

Småland, Blekinge och Halland samverkar i Bryssel

19 oktober 2016

Nu är det klart, från och med 2017 går Region Halland med i Småland-Blekinge-samarbetet i Bryssel.

Satsning på ledarskap för utveckling

19 oktober 2016

Företag och organisationer behöver nya sätt att leda sin verksamhet om de ska klara en ökad konkurrens, det visar bland annat en EU-rapport. Mot bakgrund av det startas projektet Ledarskap i Småland u...