Nyheter

Bilden saknar en alternativtext.

Region Kronoberg och kommunerna i länet har beviljats medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”.

24 oktober 2017

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projek...

Bilden saknar en alternativtext.

Regional satsning på läromedel för nyanlända

23 oktober 2017

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet...

Bilden saknar en alternativtext.

Regionsamverkan Sydsverige möts i Växjö

19 oktober 2017

Idag torsdag träffas representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige för första gången i Växjö. Vid mötet deltar ansvariga politiker och tjänstemän från södra Sverige. På agendan finns flera viktiga...

Bilden saknar en alternativtext.

Rättspsykiatriska regionkliniken anställer flera sjuksköterskor

18 oktober 2017

På Rättspsykiatriska regionkliniken pågår arbetet för att bli oberoende av hyrsjuksköterskor för fullt, och resultatet märks tydligt. Hittills i år har 19 sjuksköterskor rekryterats till kliniken jämf...