Nyheter

Mer avancerad behandling och minskade väntetider med ny strålbehandlingsenhet

30 september 2015

Under torsdagen invigdes nya strålbehandlingsenheten på Centrallasarettet Växjö, och med det möjligheten att kunna erbjuda bästa vård och samtidigt minimera väntetiderna för patienterna. En viktig sat...

Kvalitetskraven inom Vårdval Kronoberg 2016 återremitteras

30 september 2015

Regionfullmäktige återremitterade ärendet om kvalitetskraven 2016 för Vårdval Kronoberg, primärvården.

Regionfullmäktige på webb, TV och i radio

29 september 2015

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.

Det är viktigt att ha bra balans

29 september 2015

Balanssinnet måste hållas i gång för att fungera, särskilt när vi blir äldre. 9 av 10 personer som kommer till en akutmottagning med en måttlig eller mycket allvarlig skada har fallit. Två tredjedelar...