Nyheter

Långsiktigt stöd till barn och unga med kognitiva svårigheter

28 maj 2015

Sedan 2013 pågår ett långsiktigt arbete i länet för att förbättra livsvillkoren för barn och unga med kognitiva svårigheter och därigenom också förbättra förutsättningarna för inflytande och delaktigh...

Information om kulturstöd och crowdfunding

19 maj 2015

29-30:e maj arrangeras föreläsningar om bland annat crowdfunding och offentliga bidrag på Fria Ordets Hus i Växjö.

Månadsrapport och remissvar på hälso- och sjukvårdsnämnden

7 maj 2015

Information från hälso- och sjukvårdsnämnden, den 7 maj 2015

Nu flyttar regionala utvecklingsnämndens möten ut

6 maj 2015

Regionala utvecklingsnämnden verkar för att stärka utveckling och tillväxt inom regionen och nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Nytt för i år är att förlägga möten ute i länets kommuner....