Nyheter

Bilden saknar en alternativtext.

Regional satsning på läromedel för nyanlända

23 oktober 2017

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet...

Bilden saknar en alternativtext.

Regionsamverkan Sydsverige möts i Växjö

19 oktober 2017

Idag torsdag träffas representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige för första gången i Växjö. Vid mötet deltar ansvariga politiker och tjänstemän från södra Sverige. På agendan finns flera viktiga...

Bilden saknar en alternativtext.

Rättspsykiatriska regionkliniken anställer flera sjuksköterskor

18 oktober 2017

På Rättspsykiatriska regionkliniken pågår arbetet för att bli oberoende av hyrsjuksköterskor för fullt, och resultatet märks tydligt. Hittills i år har 19 sjuksköterskor rekryterats till kliniken jämf...

Bilden saknar en alternativtext.

Kostnaderna för hyrpersonal minskar i Region Kronoberg

16 oktober 2017

Det ekonomiska resultatet för september bekräftar att Region Kronoberg är på väg mot en hyroberoende hälso- och sjukvård. Hyrläkarkostnaderna är just nu de lägsta sedan januari 2016 och kostnaderna fö...