Kronoberg först med ett barnbokslut för hälso- och sjukvården

24 juni 2015

Region Kronoberg är först i landet med ett fullständigt barnbokslut för hälso- och sjukvården. Barnbokslutet bygger på Landstinget Kronobergs årsredovisning för 2014 och följer upp landstingets ansvar...

Sök vårt Friskvårds- och hälsostipendium!

24 juni 2015

Region Kronoberg delar årligen ut ett stipendium för att uppmuntra ideella insatser för friskvård och hälsa. Stipendiet är på 20 000 kronor och delas ut till personer eller organisationer i Kronobergs...

Kronoberg ska bli en grön region

18 juni 2015

Kronoberg har nu en grön strategi för hur länet ska utvecklas fram till år 2025. Den 17 juni 2015 antog regionfullmäktige Kronobergs regionala utvecklingsstrategi "Gröna Kronoberg 2025 ". Strategin vi...

Hälso- och sjukvården satsar på bättre planering för högre effektivitet

18 juni 2015

Information från hälso- och sjukvårdsnämnden, den18 juni 2015