Anslagstavlan

Filtrera på:
Anslag/bevis Kungörelse

Det här är Region Kronobergs officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till protokoll.

Anslag/bevis

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll, 2018-06-18

2018-06-21
2018-07-13

Anslag/bevis

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning 2018-06-11, protokoll

Protokollet förvaras på Region Kronobergs kansli.

2018-06-20
2018-07-12

Anslag/bevis

Protokoll från Grimslövs folkhögskolas styrelse 2018-06-15

2018-06-19
2018-07-11

Anslag/bevis

Protokoll från FoU-beredningen 2018-06-14

2018-06-20
2018-07-12

Anslag/bevis

Samordningsförbundet Värend, protokoll 2018-06-01

Protokollet förvaras hos Samordningsförbundet Värend, Kungsgatan 13A, Växjö

2018-06-14
2018-07-05

Kungörelse

Regionfullmäktige, kungörelse 2018-06-20

2018-06-20, kl 09:00
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktige sammanträder den 20 juni 2018, klockan 9.00. Information om ärenden finns i bifogad kungörelse.

Anslag/bevis

Folkhälsoberedningens protokoll 2018-06-07

2018-06-12
2018-07-04

Anslag/bevis

Kulturnämndens protokoll 2018-05-31

2018-06-12
2018-07-03

Anslag/bevis

Patientnämndens protokoll 2018-05-31

2018-06-08
2018-07-05

Anslag/bevis

Regionstyrelsen, protokoll 2018-06-05

2018-06-07
2018-07-04