Anslagstavlan

Det här är Region Kronobergs officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till protokoll.

Filtrera på:
Kallelse Anslag/bevis

Så överklagar du beslut

Du som är kommunmedlem i Region Kronoberg har rätt att till förvaltningsrätten överklaga beslut som Region Kronoberg fattat (13 kap 1 § kommunallagen).

Du kan begära en sådan laglighetsprövning om du till exempel tycker att Region Kronoberg beslutat om något som inte rör regionens verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

För att räknas som kommunmedlem i Region Kronoberg ska du vara folkbokförd i en kommun, äga fast egendom i en kommun eller betala kommunalskatt i kommun som ligger i Kronobergs län.

Beslut som du kan överklaga är i huvudsak;

  • beslut av fullmäktige
  • beslut av styrelsen eller en nämnd om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av tjänsteperson och vissa andra som fattats enligt delegation från styrelsen eller annan nämnd
  • vissa beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv.
Så här gör du när du vill överklaga

Du lämnar din överklagan skriftligen till förvaltningsrätten. Detta måste ske inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan på regionkronoberg.se att protokollet, där beslutet finns, har justerats. 

I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och varför. 

Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten i Växjö, öppnas i nytt fönster

Kallelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-27

2020-02-27, kl 09:00
Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Anslag/bevis

Pensionärsråd

2020-02-21
2020-03-20

Anslag/bevis

Folkhälsoberedningens protokoll 2020-02-14

2020-02-21
2020-03-16

Anslag/bevis

Regionfullmäktiges presidium

2020-02-21
2020-03-16

Kallelse

Regionfullmäktige

2020-02-26, kl 09:00
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gatan 4, Växjö

Anslag/bevis

Patientnämnden 2020-02-13

2020-02-18
2020-03-12

Anslag/bevis

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola 2020-02-12

2020-02-14
2020-03-07

Anslag/bevis

Regionstyrelsen

2020-02-13
2020-03-06

Anslag/bevis

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-02-06

2020-02-11
2020-03-06

Anslag/bevis

Regionstyrelsens personalutskott 2020-02-05

2020-02-10
2020-03-04

Anslag/bevis

Regionala utvecklingsnämnden 2020-02-06 Omedelbar justering

2020-02-06
2020-03-02

Anslag/bevis

Trafiknämndens protokoll 2020-01-29

2020-02-07
2020-03-02

Anslag/bevis

Regionstyrelsens arbetsutskott

2020-02-06
2020-02-28

Anslag/bevis

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-28

2020-02-02
2020-02-24