Anslagstavlan

Filtrera på:
Kungörelse Anslag/bevis

Det här är Region Kronobergs officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till protokoll.

Kungörelse

Regionfullmäktige, kungörelse 2018-10-31

2018-10-31, kl 09:00
Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktige sammanträder 2018-10-31, kl. 9.00. Föredragningslista finns i bifogad kungörelse.

Anslag/bevis

Regionstyrelsen, protokoll 2018-10-16

2018-10-19
2018-11-15

Anslag/bevis

Organisationsutskottet, protokoll 2018-10-09

2018-10-18
2018-11-14

Anslag/bevis

Regionstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-10-09

2018-10-11
2018-11-06

Anslag/bevis

Regionstyrelsens personalutskott, protokoll 2018-10-02

2018-10-11
2018-11-06

Anslag/bevis

Folkhälsoberedningen, protokoll 2018-10-04

2018-10-10
2018-11-01

Anslag/bevis

Patientnämndens protokoll 2018-09-27

2018-10-09
2018-10-31

Anslag/bevis

FoU-beredningens protokoll 2018-09-27

2018-10-02
2018-10-24

Anslag/bevis

Pensionärsrådet, protokoll 2018-09-21

2018-10-05
2018-10-31

Anslag/bevis

Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll 2018-09-25

2018-10-03
2018-10-29