Anslagstavlan

Filtrera på:
Anslag/bevis

Det här är Region Kronobergs officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till protokoll.

Anslag/bevis

Patientnämndens protokoll 2018-11-29

2018-12-13
2019-02-07

Anslag/bevis

Regionstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-12-11

2018-12-12
2019-01-14

Anslag/bevis

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2018-12-05

2018-12-12
2019-01-03

Anslag/bevis

Folkhälsoberedningens protokoll 2018-12-06

2018-12-12
2019-01-03

Anslag/bevis

Regionstyrelsens personalutskott 2018-12-05

2018-12-06
2018-12-28

Anslag/bevis

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2018-11-29

2018-12-06
2018-12-28

Anslag/bevis

Regionfullmäktiges protokoll 2018-11-27/28

2018-12-05
2018-12-27

Anslag/bevis

Revisionen, protokoll 2018-11-21

2018-11-27
2018-12-24

Anslag/bevis

Valberedningen, protokoll 2018-11-20

2018-11-27
2018-12-21