Bilden saknar en alternativtext.

Publicerad och pågående forskning

Den hälso- och sjukvård vi ger ska vara kunskapsbaserad. Därför arbetar vi med forskning och utveckling. Forskning och utveckling är grunden för förnyelse och systematiskt kvalitetsarbete, något vi alltid arbetar med, för patienternas och medborgarnas skull.

Forskning innebär att ny kunskap eftersöks med höga krav på vetenskaplighet. Utveckling innebär att man med ett vetenskapligt förhållningssätt, frågeställning och metod undersöker hur ny kunskap kan utveckla verksamheten.

Publicerad forskning

Sök publicerad forskning, öppnas i nytt fönster

Pågående forskning

Akutsjukvård

Allmänmedicin

Anestesi

Andningsorganens sjukdomar

Barn och unga

Cancer

Endokrina sjukdomar, diabetes

Etik

Folkhälsa

Försäkringsmedicin

Hjärt-/kärlsjukdomar

Infektioner, antibiotika

Implementering

Mag- och tarmsjukdomar

Migration och hälsa

Mikrobiologi

Patientcentrerad vård

Psykisk ohälsa, psykatri

Rättspsykiatri

Rörelseorganens sjukdomar

Tandhälsa

Vårdens struktur och process

Vårdmiljö

Vårdvetenskap

Äldre

Akutsjukvård

Akutmottagningstriage i svensk kontext över tid. Kartläggning och tillämpning

Allmänmedicin

Does time matter?

En randomiserad multicenterstudie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit

Luftvägsinfektioner i primärvården – sjuksköterskans roll i telefonrådgivningen

Depression, ångest och föräldrastress hos nyblivna pappor och mammor

Behandling för personer med depression och/eller ångest

Jämförande studie mellan PPD och IGRA på nyligen anlända migranter

REGASSA (Rehabiliteringsgaranti samlad satsning och ansökan)

Strukturerat omhändertagande i primärvården av patienter med besvär i nacke och/eller rygg i syfte att stärka funktion och arbetsförmåga

WorkUp – Tidigt strukturerat omhändertagande med arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga vid nack- och/eller ryggsmärta

Implementering av en strukturerad arbetsmodell för fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet

Självförvållad sjuklighet – bör egenansvar beaktas vid prioriteringssituationer i vården och vilka krav kan sjukvården ställa på patienters egenansvar i samband med sjukvårdsinsatser

Lärandet i att leva med diabetes

Våga vara mätt – gruppbehandling för viktnedgång

Dödlighet och sjuklighet 15 år efter insjuknandet i diabetes, typ 1 och typ 2, i Kronoberg

Diabetesincidens i Kronoberg och Kalmar län 2016-2017 DIKK

Depression, diabetes och biokemiska markörer

Uppföljning av Affektskola och Skriptskola samt Basal Kroppskännedom för diabetespatienter med nedsatt glykemiskt kontroll och psykiska symptom

The Örenäs Research Group GP Survey – en studie av faktorer som påverkar primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom där cancer kan misstänkas

Cancersatsningen – varje dag räknas – baslinjemätning i primärvård

Luftvägsinfektioner i primärvården

Handläggning av ont i halsen i primärvården

Etiologi vid faryngotonsillit hos vuxna

Ont i halsen hos barn mellan 0-14 år

Patientcentrering och The Patient Enablement Instrument: Vad mäter vi egentligen?

Är D-vitaminbrist associerat med latent tuberkulos hos nyligen anlända migranter till Sverige?

The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

 Anestesi

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Andningsorganens sjukdomar

Paradoxalt ökad näsandningsmotstånd vid rhinomanometri

Barn och unga

Produktiva aktiviteter för personer med psykisk sjukdom: Stöd till sårbara subgrupper. Delprojekt "Produktiva aktiviter för unga personer med psykos"

Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation

Retention and Stability of Upper Front Teeth after Orthodontic Treatment

Hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar med diabetes och låga HbA1c-värden

Ont i halsen hos barn mellan 0-14 år

Upptäckt och utredning av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga

Cancer

Endokrina biomarkörer vid lobulär bröstcancer

Cancersatsningen – varje dag räknas – baslinjemätning i primärvård 

The Örenäs Research Group GP Survey – en studie av faktorer som påverkar primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom där cancer kan misstänkas

Endokrina sjukdomar, diabetes

Depression, diabetes och biokemiska markörer

Uppföljning av Affektskola och Skriptskola samt Basal Kroppskännedom för diabetespatienter med nedsatt glykemiskt kontroll och psykiska symptom

Hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar med diabetes och låga HbA1c-värden

Lärandet i att leva med diabetes

Våga vara mätt – gruppbehandling för viktnedgång

Diabetesincidens i Kronoberg och Kalmar län 2016-2017 DIKK

Dödlighet och sjuklighet 15 år efter insjuknandet i diabetes, typ 1 och typ 2, i Kronoberg

Etik

Etiska problem med fokus på prioriteringsplattformens tillämpning inom svensk sjukvård

Självförvållad sjuklighet – bör egenansvar beaktas vid prioriteringssituationer i vården och vilka krav kan sjukvården ställa på patienters egenansvar i samband med sjukvårdsinsatser

Folkhälsa

Implementering av en strukturerad arbetsmodell för fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet

Våga vara mätt

Försäkringsmedicin

WorkUp – Tidigt strukturerat omhändertagande med arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga vid nack- och/eller ryggsmärta. En prospektiv parvis kluster randomiserad kontrollerad studie inom primärvården med tre års uppföljning.

Strukturerat omhändertagande i primärvården av patienter med besvär i nacke och/eller rygg i syfte att stärka funktion och arbetsförmåga

Hjärt-/kärlsjukdomar

Diagnostiska aspekter av akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Dödlighet och sjuklighet 15 år efter insjuknandet i diabetes, typ 1 och typ 2, i Kronoberg

Implementering

Implementering av en strukturerad arbetsmodell för fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet

Infektioner, antibiotika

En randomiserad multicenterstudie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit

Luftvägsinfektioner i primärvården – sjuksköterskans roll i telefonrådgivningen

Jämförande studie mellan PPD och IGRA på nyligen anlända migranter

Är D-vitaminbrist associerat med latent tuberkulos hos nyligen anlända migranter till Sverige?

Luftvägsinfektioner i primärvården 

Ont i halsen hos barn mellan 0-14 år

Handläggning av ont i halsen i primärvården 

Etiologi vid faryngotonsillit hos vuxna 

Mag- och tarmsjukdomar

Mukuslagret – en skyddande barriär

Migration och hälsa

Jämförande studie mellan PPD och IGRA på nyligen anlända migranter

Är D-vitaminbrist associerat med latent tuberkulos hos nyligen anlända migranter till Sverige?

Mikrobiologi

Mukuslagret – en skyddande barriär

Patientcentrerad vård

Patientcentrering och The Patient Enablement Instrument: Vad mäter vi egentligen?

The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

Psykisk ohälsa, psykiatri

Disinhibition hos våldsförövare: Neurobiologi, neurokognition och beteende

Självskadebeteende och suicidalt beteende hos unga våldsbrottslingar och rättspsykiatriska patienter

Produktiva aktiviteter för personer med psykisk sjukdom: Stöd till sårbara subgrupper. Delprojekt "Produktiva aktiviter för unga personer med psykos"

Depression, diabetes och biokemiska markörer

Uppföljning av Affektskola och Skriptskola samt Basal Kroppskännedom för diabetespatienter med nedsatt glykemiskt kontroll och psykiska symptom

Behandling för personer med depression och/eller ångest – en randomiserad kontrollerad studie av Tree Theme Method® (TTM) som intervention

Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation

Depression, ångest och föräldrastress hos nyblivna pappor och mammor

Upptäckt och utredning av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Rättspsykiatri

Självskadebeteende och suicidalt beteende hos unga våldsbrottslingar och rättspsykiatriska patienter

Diagnostisk stabilitet hos rättspsykiatriska patienter

Disinhibition hos våldsförövare: Neurobiologi, neurokognition och beteende

Självskadebeteende och suicidalt beteende hos unga våldsbrottslingar och rättspsykiatriska patienter

Rörelseorganens sjukdomar

WorkUp – Tidigt strukturerat omhändertagande med arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga vid nack- och/eller ryggsmärta. En prospektiv parvis kluster randomiserad kontrollerad studie inom primärvården med tre års uppföljning.

Strukturerat omhändertagande i primärvården av patienter med besvär i nacke och/eller rygg i syfte att stärka funktion och arbetsförmåga

Tandhälsa

Retention and Stability of Upper Front Teeth after Orthodontic Treatment

Vårdens struktur och process

Does time matter?

Akutmottagningstriage i svensk kontext över tid. Kartläggning och tillämpning

The Örenäs Research Group GP Survey – en studie av faktorer som påverkar primärvårdsläkares beslut att remittera patienter med symtom där cancer kan misstänkas

The EuropeanTherapeutic Alliance Tool Assessment (TATA) study

Vårdmiljö

Optimerad fysisk vårdmiljö – Care Optimization of Physical Environment

Vårdvetenskap

Akutmottagningstriage i svensk kontext över tid. Kartläggning och tillämpning

Optimerad fysisk vårdmiljö – Care Optimization of Physical Environment

Lärandet i att leva med diabetes

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Äldre

Kan preoperativa kognitionstester med AQT och mätning av peroperativ hjärnsyrgasmättnad med INVOS predicera postoperativ konfusion? AQT-INVOS-studien

Kontakt

Birgitta Grahn

FoU-chef, docent

Leg. sjukgymnast; forskar om rörelseorganens sjukdomar, livskvalitet, funktion, arbetsförmåga och försäkringsmedicin.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 22 81, 0709-84 49 72

Senast uppdaterad: 16 juni 2017