Nyheter

Bilden saknar en alternativtext.

Region Kronoberg och kommunerna i länet har beviljats medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”.

24 oktober 2017

 • Pressmeddelande
 • Kompetens
 • Näringsliv
 • Gröna Kronoberg

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projek...

Bilden saknar en alternativtext.

Regional satsning på läromedel för nyanlända

23 oktober 2017

 • Pressmeddelande
 • Utbildning
 • Kompetens
 • Gröna Kronoberg

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet...

Bilden saknar en alternativtext.

Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter

17 oktober 2017

 • Gröna Kronoberg

Digitalisering talas det ofta om som något vagt men väldigt viktigt i framtiden. Trots att vi är mitt i den! Att vara med och dra nytta av digitaliseringens möjligheter kräver vilja till förändring, n...

Bilden saknar en alternativtext.

Regionen satsar 4,8 miljoner på tillväxtprojekt

4 oktober 2017

 • Pressmeddelande
 • Jobb
 • Näringsliv
 • Gröna Kronoberg

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i dag att ge regionala 1:1-anslag till Växarena 2.0 – ett regionalt projekt för tillväxt i små och medelstora företag.