Bilden saknar en alternativtext.

Arbetsmetod

Region Kronoberg har fått ett ansvar från regeringen att utveckla länet. Därför vill vi beskriva hur arbetet går till och hur vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Vårt sätt att arbeta kanske kan inspirera andra och fungera som en vägledning. Här kan du läsa om arbetsmetoden som kallas Gröna tråden.

Utmaningsdrivet arbetssätt

För att nå hållbar utveckling utgår vi från ett utmaningsdrivet arbetssätt. Jämför det med att planera självcentrerat utifrån ett område. Istället handlar det om att sätta samhällsutmaningarna i centrum och prioritera arbetssätt över olika områdesgränser.

Genom att sätta utmaningen i centrum använder vi våra resurser mer effektivt. För att möta de utmaningar som länet står inför måste vi samarbeta över gränserna och tillvarata varandras kompetenser. Alla kan bidra till regional utveckling. Alla har och kan ta olika roller för att lösa utmaningen. Att arbeta sektorsövergripande gör att vi helt enkelt blir fler som kan hjälpas åt.

Framgångsfaktorer och verktyg

Region Kronoberg arbetar för invånarna, på uppdrag av politiken i samhandling med relevanta utvecklingsaktörer. För att det regionala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt så har vi sammanfattat "kritiska framgångsfaktorer" som är extra viktiga. För att hantera dessa faktorer så använder vi ett antal verktyg i vardagen för att få en "grön tråd" i allt det vi gör.

 • Förändringslogik
  Förändringsarbete ska leda mot uppsatta mål. Förändringslogik är ett verktyg för att tydliggöra vad som ska förändras, hur det ska gå till samt vilka resurser som finns tillgängliga för arbetet. Förändringslogiken används innan en process eller ett projekt påbörjas. Det är också ett verktyg som underlättar uppföljningen.
 • Intressentanalys
  Intressenternas intressen är utgångspunkten för allt utvecklingsarbete. En intressentanalys är ett verktyg som ska tydliggöra vilka som påverkas av och kan påverka utvecklingsarbetet. Intressentanalysen görs innan en projekt eller process sätts igång men kan också användas under processen/projektet, t.ex. vid planering av möten. 
 • Samhandlingstrappan
  Samhandling är när aktörer på olika nivåer, i olika sektorer, agerar effektivt för att möta gemensamma samhällsutmaningar som inte kan lösas av en aktör. Samhandlingstrappan är ett verktyg som hjälper aktörerna att ta steg i den riktningen.
 • Lärandecykel
  Att lära av det vi gör för att kunna göra om och göra rätt bidrar till en hållbar utveckling. Lärandecykeln är vårt verktyg för att planera ett systematiskt lärande och hur kunskapen ska förvaltas.
 • Kompetent ledarskap 
  Kompetent ledarskap handlar om att vilja, kunna och ha kompetens att leda i samhandling mot gemensamma mål. Det är en förutsättning för hållbar utveckling. För att utveckla kompetent ledarskap arbetar vi med strategiskt kompetensutvecklingsarbete.
 • Jämställdhets- och mångfaldsintegrering
  Att synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar och behov mellan flickor, pojkar, kvinnor och män, gör att vi kan rikta insatser till olika målgrupper. Att jämställdhets- och mångfaldsintegrera utvecklingsprocesser är ett verktyg. Verktyget används med fördel tillsammans med exempelvis förändringslogik och intressentanalys. 

Kontakt

Cecilia Birgersson

Verksamhetsutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 85

Senast uppdaterad: 28 mars 2019