Finansiering

Region Kronoberg förfogar över statliga medel för tillväxt och egna medel för kultur och övrig regional utveckling. Det finns ofta möjlighet att växla upp dessa medel med extern finansiering, exempelvis från Kulturrådet, EU:s strukturfonder eller olika nationella program. Region Kronoberg hanterar även vissa stöd till kommersiell service på landsbygden.

Om du har en ny spännande idé som bidrar till regionens utveckling har du möjlighet att söka finansiering från Region Kronoberg. Projektmedlen ska i första hand användas för nyskapande satsningar som ger effekter för hela regionen. Projekt kan drivas av offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar.

Medel söks antingen vid fasta ansökningsomgångar eller i samband med särskilda utlysningar.

Enskilda personer eller företag beviljas normalt inget stöd. Projektet ska inte ha något vinstsyfte och vara klart avgränsat i förhållande till ordinarie verksamhet – driftsstöd är därför inte aktuellt. Region Kronoberg använder sig även av Crowdculture, en finansieringsmetod för kulturprojekt som ett komplement till traditionella finansieringsmöjligheter.

För att även stötta tillgången till med kommersiell service på landsbygden finns även olika stöd att söka hos Region Kronoberg. Dessa behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Ansök om regionala utvecklingsmedel, kontaktuppgifter etc. (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018