Kalender

Här samlas tematiska möten och nätverk som samlar intressenter kring Gröna Kronoberg.

jan 10

Information om att söka Regionalfondsmedel (ERUF) och 1:1-medel (Region Kronoberg)

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Regionhuset, Nygatan 20 (lokal Bolmen), Växjö

Vill du höra mer om vad det innebär att söka projektmedel hos Regionalfonden? Eller har du redan en projektidé som kan främja innovationer, teknisk utveckling eller en idé som kan öka företagens konku...

jan 17

Regiondagar

Tid: 12:00 - 18 jan 12:30

Plats: Kosta Boda Art Hotel

Tema på årets Regiondagar 2019 är bland annat att vår regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025 som är i aktualiseringsfas. Som ett led i remissprocessen diskuterar vi olika vägval för att ti...

jan 21

Information om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF)

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Regionhuset, Nygatan 20 (lokal Bolmen), Växjö

Vill du höra mer om vad det innebär att söka medel från Socialfonden? Under dagen har vi samlat ett paket med information från Arbetsförmedlingen som berättar om läget på arbetsmarknaden och Svenska E...