Kontakt

Har du idéer om hur du och din organisation skulle vilja arbeta i linje med den regionala utvecklingsstrategin? Eller har du andra frågor om Gröna Kronoberg 2025? Tveka inte att kontakta oss.

Ansvariga

Thomas Ragnarsson (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Prioritering 1. Utveckla platser

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 78 13

Prioritering 2. Utveckla miljöer

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 58

Prioritering 3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-64 57 73

Prioritering 4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 41

Mariana Gomez Johannesson

Samordnare kompetensförsörjning

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 87

Senast uppdaterad: 26 februari 2019