Bilden saknar en alternativtext.

4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa

Prioriteringen handlar om Kronobergs invånare som dess främsta resurser. Att ta tillvara på och öka människors kunskaper och färdigheter genom hela livet och arbeta för en ökad och jämlik hälsa. Människorna som bor och verkar här utgör regionens humankapital och det är genom att utveckla detta som vi skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och förnyelse.

Senast uppdaterad: 20 januari 2016