Bilden saknar en alternativtext.

Så arbetar du med RUS

Den gröna tråden – vår arbetsmetod.

Region Kronoberg ansvarar för samordningen av det regionala tillväxtarbetet. Vår arbetsmetod heter Den gröna tråden och består av ett antal delar som tillsammans lägger grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. 

Samhandling genom öppna och transparenta processer och kompetent ledarskap är den gröna tråden fram till målen i Gröna Kronoberg. I arbetet med Det gröna Kronoberg 2025 är det därför centralt att det finns gemensamma plattformar för samhandling mellan olika samhällsaktörer. För det arbetet har vi samlat ett antal verktyg under två rubriker: 
Vad ska vi arbeta med?
Hur ska vi arbeta?

Visar arbetsmetoden för hållbar utveckling

Senast uppdaterad: 26 maj 2016