Aktualisering

Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi "Gröna Kronoberg 2025" togs fram 2015. Nu är det dags att aktualisera strategin. I förordningen om regionalt tillväxtansvar (2017:583) framgår att en regional utvecklingsstrategi ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod.

Uppdraget

Regionstyrelsen har beslutat att behålla målbild, mål, de strategiska områdena "växa i" och "växa av", och prioriteringarna i stort. Det som är fokus i aktualiseringen är att tydliggöra prioriteringarna och att förändra samhandlingspunkterna till skarpa åtgärder.

Process

I och med att det görs en aktualisering är processen inte så omfattande.

Viktiga datum

27 november 2018: Höstforum/hearing, avstämning första utkast

17-18 januari 2019: Avstämning regiondagar

6 februari 2019: Remissversion beslutas i regionala utvecklingsnämnden

Mars 2019: Remissperiod. Möjlighet att lämna ett svar via denna hemsida.

Juni 2019: Beslut om aktualiserad strategi regionfullmäktige

Läs remissversionen

Kontakt

Cecilia Birgersson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 85

Senast uppdaterad: 18 april 2019