Bilden saknar en alternativtext.

Fyra prioriteringar

För att nå målbilden – Gröna Kronoberg 2025 – har fyra prioriteringar definierats.

För att nå de uppsatta målen har övergripande prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för att bemöta utmaningar inom området.

Under respektive prioritering finns en bakgrundsbeskrivning, beskrivning av möjligheter kopplat till prioriteringen samt hur aktörer genom att samhandla kan bidra till att genomföra prioriteringen.

Kontaktpersoner

Prioritering 1. Utveckla platser

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 78 13

Prioritering 2. Utveckla miljöer

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 58

Prioritering 3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-64 57 73

Prioritering 4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Mariana Gomez Johannesson

Samordnare kompetensförsörjning

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 87

Senast uppdaterad: 26 maj 2016