Våra målområden

Gröna Kronoberg 2025 består av två målområden som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar som behöver genomföras innan 2025. Målområdena är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden, vilket skapar förutsättningar för samhandling.

Senast uppdaterad: 26 maj 2016