Bilden saknar en alternativtext.

Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Ekonomi handlar om hur vi hushåller med våra resurser. Gröna Kronoberg 2025 satsar på ett ekonomiskt system som stimulerar till positiva fotavtryck genom ett självförnyande samspel mellan ekonomi, samhälle och ekosystem. En så kallad cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

Att vi som region är effektiva, produktiva – och därmed konkurrenskraftiga – är viktigt och nödvändigt i dagens globaliserade värld. Men effektivitet leder inte till nya jobb. Ibland är det, vid större omställningar, tvärtom. Om befolkningen samtidigt ökar finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor uppstår, vilket även kan leda till en ökad ohälsa. Ojämlikhet i hälsa mellan olika sociala grupper i samhället är en av de största utmaningarna för folkhälsan. En god hälsa i befolkningen är avgörande för social och ekonomisk utveckling och därmed en förutsättning för en hållbar tillväxt.

Förnyelse och tillväxt uppstår inte ur vakuum. Den snabba teknikförändringen kräver att vi alla – män som kvinnor – är kreativa, flexibla och påhittiga för att möta arbetsmarknadens framtida utmaningar. Det är mycket viktigt både för samhället och för individen att Gröna Kronoberg 2025 kan erbjuda ett livslångt lärande, där människor får chans att utvecklas.

Det finns två prioriteringar kopplade till målområdet:

Senast uppdaterad: 11 mars 2016