Hälsa, vård och tandvård

Vi arbetar för en god hälso- och sjukvård som möter människors behov. Vi har 32 vårdcentraler, varav 11 privata, 2 akutsjukhus i Växjö och Ljungby, 17 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården, rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri.

Kontaktuppgifter till vården, all information och alla e-tjänster som rör hälsa och vård finns på 1177 Vårdguiden. 1177 är också ett telefonnummer du kan ringa för råd om vård.

1177.se, öppnas i nytt fönster

För dig som är ung finns UMO - ungdomsmottagningen på nätet. Delar av UMO finns översatta till flera språk på Youmo.

UMO.se, öppnas i nytt fönster

Youmo.se, öppnas i nytt fönster

Hjälp och stöd att ringa oss

Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.

Teletal är gratis för dig.

Du behöver inte tillstånd för att använda Teletal och du behöver inte boka tjänsten.

Telefonnummer: 020-22 11 44

Nyheter

Försenad remiss anmäls

17 oktober 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte omedelbart remitterades till ett av länets sjukhus.

Satsningarna på förlossningsvården fortsätter inom Region Kronoberg

10 oktober 2017

I regeringens höstbudget lanserades en utökning av den satsning på förlossningsvården, som presenterats tidigare i år. För Region Kronoberg innebär denna satsning 17,6 miljoner kr. Region Kronoberg ko...

Tydligt kliv framåt i Region Kronobergs arbete med att fasa ut hyrpersonal i vården

28 september 2017

Den 1 september ökade Region Kronoberg takten i arbetet med att fasa ut hyrpersonal i vården. Första steget innebär att halvera antalet hyrläkare i primärvården och bli hyroberoende av allmänsjuksköte...

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017