Bilden saknar en alternativtext.

Hälsa, vård och tandvård

Vi arbetar för en god hälso- och sjukvård som möter människors behov. Vi har 32 vårdcentraler, varav 11 privata, 2 akutsjukhus i Växjö och Ljungby, 17 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården, rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri.

Kontaktuppgifter till vården, all information och alla e-tjänster som rör hälsa och vård finns på 1177 Vårdguiden. 1177 är också ett telefonnummer du kan ringa för råd om vård.

För dig som är ung finns UMO.se - ungdomsmottagningen på nätet.

Vill du ha hjälp att ringa?

Behöver du tal-, minnes- eller anteckningsstöd när du ringer oss i Region Kronoberg? Då kan du få gratis hjälp av Teletal. Ring Teletal på nummer 020-22 11 44 eller klicka på Teletal nedan.

Nyheter

1 september fasar Region Kronoberg ut stora delar av hyrpersonalen i vården

22 juni 2017

Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd har idag ställt sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade åtgärdsförslag för att bli oberoende av hyrpersonal och förbättra ekonomin. Det innebär...

Med anledning av diskussionen kring akutverksamheten på Ljungby lasarett vill vi lämna följande besked:

18 juni 2017

Undertecknade har idag gett i uppdrag till regiondirektör Martin Myrskog och hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson, att i ”Handlingsplan kostnadsreduceringar” som behandlas på hälso- och sju...

Förslag för att bli oberoende av hyrpersonal i vården

15 juni 2017

Hälso- och sjukvårdens ekonomi blöder och en betydande orsak till det är kraftigt ökade kostnader för hyrpersonal. För invånarna i Kronobergs län innebär det stora användandet av hyrpersonal ofta en o...

Hälsoskolan för invandrarkvinnor får internationell uppmärksamhet

5 juni 2017

Migration och hälsa går inte alltid hand i hand. Hälsoskola är ett steg på vägen för en bättre hälsa och en bättre självkänsla i det nya landet. På vårdcentralen Dalbo i Växjö har hälsoskola för invan...

Senast uppdaterad: 7 april 2016