Bilden saknar en alternativtext.

Hälsa, vård och tandvård

Vi arbetar för en god hälso- och sjukvård som möter människors behov. Vi har 32 vårdcentraler, varav 11 privata, 2 akutsjukhus i Växjö och Ljungby, 17 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården, rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri.

Kontaktuppgifter till vården, all information och alla e-tjänster som rör hälsa och vård finns på 1177 Vårdguiden. 1177 är också ett telefonnummer du kan ringa för råd om vård.

För dig som är ung finns UMO.se - ungdomsmottagningen på nätet.

Vill du ha hjälp att ringa?

Behöver du tal-, minnes- eller anteckningsstöd när du ringer oss i Region Kronoberg? Då kan du få gratis hjälp av Teletal. Ring Teletal på nummer 020-22 11 44 eller klicka på Teletal nedan.

Nyheter

Region Kronoberg genomför ytterligare en satsning på sjuksköterskor i dygnet runt-verksamheten

21 mars 2017

Som en del i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal och skapa kontinuitet i sjukvården inför Region Kronoberg ett helt nytt bonussystem som premierar sjuksköterskor som arbetar på obekväma arbet...

Driftsstörning i röntgensystemet hösten 2016

20 mars 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse gällande en driftsstörning i det radiologiska informationssystemet (RIS) på länets sjukhus, hösten 2016.

Lokalförslag som utgår från den födande kvinnan och hennes barn

17 mars 2017

Allt fler barn föds i Kronoberg vilket är glädjande. Baksidan är att Region Kronobergs verksamheter för barn- och kvinnovård blivit allt mer trångbodda de senaste åren. Det planerade nya huset för des...

Nu kan du läsa till sjuksköterska i Ljungby!

16 mars 2017

Till hösten startar en ny sjuksköterskeutbildning i Ljungby.

Senast uppdaterad: 7 april 2016