Bilden saknar en alternativtext.

Folkhälsostipendium

Vi vill uppmuntra insatser i Kronobergs län. För 2018 delar vi ut ett stipendium på 40 000 kronor. Det är folkhälsoberedningen som tar beslut om och delar ut stipendiet, på uppdrag av regionfullmäktige.

Tema 2018

Civilsamhällets engagemang för att främja social gemenskap och god hälsa hos äldre.

Kriterier för folkhälsostipendiet:

  • Folkhälsostipendiet kan sökas av enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Stipendiet beviljas endast vid ett tillfälle per stipendiat och avser inte finansiering av regelbundna studier vid universitet.
  • Ansökan skall avse folkhälsoarbete som ryms inom folkhälsoberedningens uppdrag och mål för arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa. Det ska grundas utifrån den regionala utvecklingsstrategin samt den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Både små och stora insatser premieras.
  • Det ska ha en anknytning till Kronobergs län.
  • Stipendiet kan inte beviljas till redan offentligt finansierad verksamhet.

Sista dag att ansöka var 7 september. Stipendiet delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde 27-28 november. 

Kontakt

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Senast uppdaterad: 11 september 2018