Folkhälsostipendium

Vi vill uppmuntra insatser i Kronobergs län. För 2019 delar vi ut ett stipendium på 40 000 kronor. Det är folkhälsoberedningen som tar beslut om och delar ut stipendiet, på uppdrag av regionfullmäktige.

Tema 2019

2019 vill vi särskilt uppmärksamma föreningar, organisationer eller enskilda personer som arbetar aktivt med att främja inkludering och mångfald.

Att främja inkludering och mångfald innebär ett aktivt arbete för att säkerställa att alla människor känner sig välkomna och deltar på lika villkor, oavsett t.ex. ålder, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning osv.


Kriterier för folkhälsostipendiet:

  • Folkhälsostipendiet kan sökas av enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Stipendiet beviljas endast vid ett tillfälle per stipendiat och avser inte finansiering av regelbundna studier vid universitet.
  • Ansökan skall avse folkhälsoarbete som ryms inom folkhälsoberedningens uppdrag och mål för arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa. Det ska grundas utifrån den regionala utvecklingsstrategin samt den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Både små och stora insatser premieras.
  • Det ska ha en anknytning till Kronobergs län.
  • Stipendiet kan inte beviljas till redan offentligt finansierad verksamhet.

Sista dag att ansöka var 6 september. Stipendiet delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde 27 november.

Kontakt

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Senast uppdaterad: 29 november 2019