En kvinna sitter i tandläkarstolen under en undersökning.

Frisktandvård

Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år du fyller 24 år. Med frisktandvård betalar du en fast summa per år, oavsett vilken tandvård du behöver.

Fördelar med frisktandvård:

  • Du vet vilken kostnad för tandvård du kommer att ha de närmaste tre åren.
  • Du blir kallad regelbundet.
  • Du väljer fritt vilken folktandvård du vill gå till.
  • Om du flyttar till ett annat län kan du ta med dig ditt frisktandvårdsavtal.

Skaffa tandvård till fast pris

För att teckna ett frisktandvårdsavtal kontaktar du din klinik. Där gör du först en undersökning för att se hur bra din munhälsa är och vilken premiegrupp du hamnar i. Du får själv välja om du vill betala en gång per år eller varje månad med autogiro. Avtal som tecknas gäller i tre år, och förlängs efter ny överenskommelse.

Tänk på att från och med det år du fyller 24 år, har du inte längre kostnadsfri tandvård.

Vad ingår i frisktandvårdsavtalet?

I frisktandvården ingår bastandvård som undersökningar, förebyggande tandvård, lagning, kronor och rotfyllningar. Operativ tanduttagning samt specialisttandvård ingår efter remiss från din tandläkare.

Om du får akuta besvär ingår också det i avtalet. Akuttandvård kan du få hos Folktandvården i hela Sverige.

I frisktandvården ingår inte tandreglering, kosmetisk tandvård (som tandblekning eller tandsmycke) eller ersättning av förlorade tänder (som implantat eller bryggor).

Tandvård på grund av olycksfall ingår inte, det täcks av din olycksfallförsäkring.

Kostnad för frisktandvård

Premie-gruppÅrsavgift 24-29 & 65+Månadsavgift 24-29 & 65+Årsavgift 30-64Månadsavgift 30-64
1 324 27 624 52
2 576 48 876 73
3 996 83 1296 108
4 1512 126 1812 151
5 2232 186 2532 211
6 2928 244 3228 269
7 3852 321 4152 346
8 4860 405 5160 430
9 5904 492 6204 517
10 6900 575 7200 600

Kostnaden anges i kronor.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019