Bilden saknar en alternativtext.

Priser för tandvård

Du behandlas utifrån din munhälsa och dina behov. Du ska känna dig trygg med vår prissättning och den information du får.

En undersökning i allmäntandvården kostar mellan 600 och 970 kronor hos tandhygienist eller tandläkare. Baserat på dina behov och vad undersökningen visar kan fler åtgärder som fler röntgenbilder, mer omfattande förebyggande åtgärder eller noggrannare undersökning av ett specifikt besvär tillkomma. Det är därför svårt att på förhand ange exakt vad ditt besök kommer att kosta.

Du betalar med kort i samband med varje besök hos våra kliniker. Om du inte har möjlighet att betala med kort får du en faktura hemskickad med posten. Betalningsvillkoret för faktura är 30 dagar. Vi tar inte ut någon extra avgift för fakturan. Om du har frisktandvårdsabonnemang betalar du inget vid besöket.

För barn och ungdomar är besöket gratis till och med det år de fyller 23 år.

Priser för behandlingarna hittar du under din klinik på 1177.se.

Prislista för allmän- och specialisttandvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Frisktandvård

Folktandvården är unika med frisktandvård, tandvård till fast pris, där du utifrån din tandhälsa betalar en avgift varje månad. Du blir kallad till oss regelbundet och de flesta åtgärder, såsom akutbesök och rotfyllning, ingår.

Frisktandvård

Akutbesök under helger

Under helger tillkommer ett extra helgjourtillägg på den akuta undersökningen eller behandlingen av dina tänder. Helgjourtillägget är mellan 200 och 600 kronor.

Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Alla från 24 år och uppåt omfattas av ett statligt tandvårdsstöd. Det statliga tandvårdsstödet består av två delar:

  • Allmänt tandvårdsbidrag
  • Högkostnadsskydd för tandvård

Särskilt tandvårdsbidrag

Om man har en sjukdom som påverkar tänderna och gör att man har behov av förebyggande tandvård kan man ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om vilka sjukdomar det gäller och hur man gör för att få särskilt tandvårdsbidrag på 1177 Vårdguiden. 

Senast uppdaterad: 21 januari 2020