Bilden saknar en alternativtext.

Centrallasarettet Växjö

Här kan du följa utvecklingen av Centrallasarettet Växjö.

Utredning av ett nytt sjukhus i Växjö

9 april 2019 - förstudie presenteras

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation av befintligt lasarett i Växjö. Förstudien kommer vara underlag för fortsatt inriktningsbeslut i regionfullmäktige i slutet av maj.

Den ekonomiska jämförelsen för tidsperioden 2019 till 2050 visar att ett nytt sjukhus på ny plats utanför stadskärnan skulle kosta 4.9 miljarder kronor, inklusive tomt, och att fortsatt om- och tillbyggnation av nuvarande sjukhus skulle kosta 5.5 miljarder kronor.

Den tomt som Region Kronoberg är intesserad av vid ett eventuellt nytt sjukhus ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. I val av tomt har det bland annat varit viktigt att kunna tillgå mellan 12 och 15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till spårbunden trafik samt möjlighet att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år.

Pausade byggplaner

Undertiden utredning pågår pausas den planerade rivningen av hus Q (tidigare lokaler för Vårdcentralen Strandbjörket och sjukhustandvården) och bygget av ett nytt hus i anslutning till nuvarande sjukhus (L-huset).

Beslut om omflyttningar - pausat

Region- och hälso- och sjukvårdsledningen har tidigare tagit beslut om flera omflyttningar på CLV för att möjliggöra ett nytt hus inom sjukhusområdet, hus L. 

I och med utredningen av ett nytt sjukhus pausas även omflyttningarna. Ett nytt sjukhus tar cirka 8 år att få på plats, därför pågår nu en utredning kring vad som är mest prioriterat/akut att göra på Centrallasarettet.

Senast uppdaterad: 9 april 2019