Bilden saknar en alternativtext.

Centrallasarettet Växjö

Här kan du följa utvecklingen av Centrallasarettet Växjö.

Utredning av ett nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott har gett regiondirektör Martin Myrskog i uppdrag att undersöka förutsättningarna och ta fram en förstudie för att bygga ett helt nytt sjukhus i Växjö utanför stadskärnan, som ett alternativ till de omfattande om- och tillbyggnationer av nuvarande sjukhus som är planerade för de kommande 30 till 40 åren. Förstudien planeras vara klar i mars då beslutet om ett nytt sjukhus ska tas i regionfullmäktige den 24 april.

Pausade byggplaner

I uppdraget ligger också att pausa den planerade rivningen av hus Q (tidigare lokaler för Vårdcentralen Strandbjörket och sjukhustandvården) och bygget av ett nytt hus i anslutning till nuvarande sjukhus (L-huset).

Till artikel om uppdraget att utreda förutsättningarna för ett nytt sjukhus.

Beslut om omflyttningar - pausat

Region- och hälso- och sjukvårdsledningen har tidigare tagit beslut om flera omflyttningar på CLV för att möjliggöra ett nytt hus inom sjukhusområdet, hus L. 

I och med utredningen av ett nytt sjukhus pausas även omflyttningarna. Ett nytt sjukhus tar cirka 8 år att få på plats, därför pågår nu en utredning kring vad som är mest prioriterat/akut att göra på Centrallasarettet.

Kostnadsbedömning av ett nytt sjukhus

Att i detta tidiga skede med säkerhet fastställa vad produktionskostnaden kommer vara är omöjligt. Genom att jämföra andras erfarenheter i liknade projekt kan vi dock komma till en sannolik kostnadsnivå.

Referensprojekt i Jönköping och Eksjö

I Jönköping bygger man just nu det de kallar hus D1 med etappvis inflyttning från våren 2020. Projektet omfattar totalt ca 34 000 m² och kommer innehålla vårdavdelningar och en dialysavdelning.

Tilldelad budget för hus D1 är 983 000 000 kr eller 28 912 kr/m2. 

Samtidigt pågår byggnation av hus 37 i Eksjö som beräknas stå klart hösten 2019. Detta projekt omfattar totalt ca 29 000 m². Hus 37 i Eksjö är en vårdbyggnad med 9 operationssalar, sterilcentral samt vårdlokaler.

Budget  805 000 000 eller 27 759 kr/m2

Båda dessa projekt omfattar avsevärt mindre ytor men jämförelsen blir ändå relevant då båda byggnaderna innehållsmässigt kan jämföras med ett nytt sjukhus. Vi kan också anta att marknadens intresse för att vara med och bygga ett helt nytt komplett sjukhus är minst lika stort som att bygge en enskild huskropp inom ett befintligt sjukhusområde, säger fastighetschef Magnus Fransson.

Planerade flyttar

Specialisttandvården flyttar våren 2019 från Strandbjörket till plan 9 i hus D på Centrallasarettet.

Planering pågår för flytt av hjärtmottagningen till tidigare onkologmottagningens lokaler, hus E plan 3.

I Dockanhuset på Norra/Västra Esplanaden i Växjö finns idag ett flertal av Region Kronobergs verksamheter. I januari 2018 utökade Region Kronoberg sina lokaler i Dockanhuset och hyr nu 3600 kvm i fastigheten.  

November 2018 flyttade hudmottagningen till Dockanhuset och under i april 2019 flyttar även BUP in.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Magnus Fransson

Fastighetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 86 85

Senast uppdaterad: 30 januari 2019