Bilden saknar en alternativtext.

Centrallasarettet Växjö

Ett nytt hus L

Våra förtroendevalda har gett regionen i uppdrag att prioritera lokaler för förlossning, neonatal och onkologi. Det finns också ett inriktningsbeslut om att riva Hus Q2 på lasarettet för att på den ytan kunna bygga ett nytt hus L - en nybyggnad som ska möjliggöra nya, mer ändamålsenliga lokaler.

Flera lokaler på Centrallasarettet är undermåliga och behöver förnyas. Flera verksamheter är dessutom trångbodda. Regionstyrelsen tog i december 2016 beslut om att hus Q2 på Centrallasarettet ska rivas för att på den ytan kunna bygga ett nytt hus L.

Hus L är ett nödvändigt steg i arbetet med att förbättra våra vårdlokaler i Region Kronoberg, så att vi kan:

  • möta våra patienters nuvarande och framtida vårdbehov med hög kvalitet och patientsäkerhet
  • erbjuda våra medarbetare en attraktiv och bra arbetsmiljö

Onkologen

Ombyggnationen av onkologavdelning 40 förväntas vara klar under december 2018.

Specialisttandvården

Specialisttandvården flyttar våren 2019 från Strandbjörket till plan 9 i hus D på Centrallasarettet.

Hjärtmottagningen

Planering pågår för flytt av hjärtmottagningen till tidigare onkologmottagningens lokaler, hus E plan 3.

Utökning av lokalerna i Dockanhuset

I Dockanhuset på Norra Esplanaden i Växjö finns idag ett flertal av Region Kronobergs verksamheter. I januari 2018 utökade Region Kronoberg sina lokaler i Dockanhuset och hyr nu 3600 kvm i fastigheten.  

November 2018 flyttade hudmottagningen till Dockanhuset och under våren 2019 flyttar även BUP in.

Planering pågår för vilka fler verksamheter som ska vara i lokalerna. Efter beslut kommer ett omfattande arbete göras för att anpassa lokalerna.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Magnus Fransson

Fastighetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 86 85

Senast uppdaterad: 6 december 2018