Bilden saknar en alternativtext.

Nytt akutsjukhus byggs i Växjö

Vid regionfullmäktige den 29 maj beslutade en enig politik att investera i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe. Planeringsarbetet inleds omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om- och till i flera omgångar. Eftersom möjligheterna är starkt begränsade att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden och då konsekvenserna skulle bli påtagliga för både patienter, medarbetare och regionens ekonomi, väljer Region Kronoberg att istället bygga ett helt nytt sjukhus.

Den nära vården vägleder

En bärande del i Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, och även i utvecklingen nationellt, handlar om att stärka den nära vården – att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen, till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning som kommer att påverka utformningen av det nya sjukhuset.

Tomt i Räppe

Den tomt som är aktuellt för det nya sjukhuset ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för valet av tomt har varit: att kunna tillgå mellan 12 och 15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till spårbunden trafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år.

Nuvarande sjukhus under byggperioden

I och med beslutet att bygga ett nytt sjukhus stoppas tidigare byggplaner för hus Q (tidigare lokaler för vårdcentralen Strandbjörket och sjukhustandvården) och bygget av ett nytt hus i anslutning till nuvarande sjukhus (L-huset). Istället ska regionledningen, tillsammans med verksamhetschefer för sjukhusen, prioritera vilka insatser som ska genomföras på nuvarande sjukhus fram till att ett nytt sjukhus är på plats.

Vad händer nu? 

På regionfullmäktige den 18-19 juni fattades beslut om styrande planeringsprinciper, projektorganisation och preliminär tidsplan.

Nästa steg innebär att rekrytera projektchef och resurssätta projektorganisationen och att fortsätta arbetet med att bland annat planera det nya sjukhusets totalyta och innehåll, samt för kommande markarbeten och infrastruktursatsningar. Det första spadtaget väntas sker i januari 2023 och sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

  

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019