Bilden saknar en alternativtext.

Projektorganisation

Styrgrupp

Politisk styrgrupp för projektet är regionstyrelsens arbetsutskott.

Projektets ledningsgrupp

  • Martin Myrskog, regiondirektör
  • Johnny Turesson, tf projektchef
  • Maria Wiltz, sjukhuschef
  • Rickard svensson, fastighetschef
  • Daniel Malmqvist, samordnare infrastruktur
  • Jessika Andersen, planeringschef
  • Mathina Mölstad, kommunikationschef
  • Gert Olof Karlsson, upphandlingschef
  • Jens Karlsson, ekonomidirektör

Projektkontor, projektgrupper och referensgrupper rigas just nu. 

Senast uppdaterad: 29 november 2019