Bilden saknar en alternativtext.

Lasarettet Ljungby

Här kan du följa utvecklingen av Lasarettet Ljungby.

Lasarettet Ljungby ska bygga ut i syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde för ambulans/akut-, steril-, operations- och röntgenverksamhet. Utbyggnaden kommer göras ut mot den nuvarande parkeringen, det beslutade regionstyrelsen i januari 2018 efter att en risk- och sårbarhetsanalys hade genomförts på två alternativ.

Om- och tillbyggnaden planerades tillsammans med verksamheten under våren 2018. I november 2018 togs ett investeringsbeslut i regionstyrelsen om att satsa en halv miljard på lasarettet. Efter investeringsbeslutet följer 1 års projekteringstid och 2 års byggtid.

   

Foto: Arkitema

Ombyggnad av vårdavdelningar

Nuvarande vårdavdelningar är placerade i hus 1B/1F på plan 3 till 6. Avdelningarna byggdes i slutet av 1980-talet.  Avdelningsstrukturen byggs nu lika på de olika planen för att vara flexibla i framtiden.

Ombyggnationen innebär att det kommer bli fler en- och tvåpatientsrum med tillhörande hygienutrymmen samt ett plan som anpassas för hjärtövervarkning. Totalt blir det 81 vårdplatser. 

Det kommer byggas en etapp per år:

  • Plan 3 2019-2020
  • Plan 4 2020-2021
  • Plan 5 2021-2022
  • Plan 6 2021-2022

Ombyggnaden planeras vara klar 2022. 

Parkering

I samband med projekten ovan kommer parkeringssituationen på området att ses över. Fastighetsavdelningen har dialog med Ljungby kommun om möjligheten att hyra yta för parkering runt om sjukhuset.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Senast uppdaterad: 13 januari 2020