Bilden saknar en alternativtext.

Sigfridsområdet Växjö

Inom de närmaste åren kommer Sigfridsområdet i Växjö genomgå en förändring. Regionfullmäktige tog i juni 2016 beslut om nybyggnation för vuxenpsykiatrin och habiliteringen på Sigfridsområdet i Växjö. Omfattande nybyggnationer kommer göras. Målet är att skapa lokaler för att kunna erbjuda våra patienter bättre vård och våra medarbetare en bättre arbetsmiljö.

Ny byggnad för vuxenpsykiatrin

En ny byggnad för äldre-, psykos, beroende- och allmänpsykiatrin samt psykiatrisk akutmottagning ska stå klar på Sigfridsområdet december 2019.  Den nya vårdbyggnaden kommer bland annat kunna erbjuda en funktionellt anpassad vårdmiljö, skapa möjlighet för samverkan mellan heldygnsvård, öppenvård, kommuner och brukare. Alla dygnsvårdade får enkelrum och alla patienter ska kunna gå ut oavsett hälsotillstånd. Vårdmiljön ska främja de friska och minska tvångsåtgärder.

Arbetet med att utforma ritningarna för de moderna och ändamålsenliga lokalerna har pågått i samarbete med medarbetare inom vuxenpsykiatrin och i samarbete med brukarorganisationer och fackliga organisationer.

Byggfakta

  • Lokalyta: 12 610 m2
  • Investering: 435 miljoner kronor
  • Tidplan: Byggnaden planeras stå klar i december 2019. Inflyttning påbörjas i mars 2020.

   

   

Huvudbyggnaden

Just nu pågår ett planeringsarbete för hela Sigfridsområdet. Restaurang, konferensrum och städcentral m.m. är kvar i byggnaden. I E56 blir det hjälpmedelscentral och utökade lokaler för arkivet. 

Avdelning på rättspsyk renoveras

Hus M58 ska renoveras och rättpsykiatrins verksamhet kommer under tiden vara i vuxenpsykiatrins lokaler. Verksamheten får samtidigt sex nya vårdplatser. Ombyggnationen ska också ge ett flertal förbättringar, bland annat när det gäller arbetsmiljö och brandsäkerhet samt säkerhetsförstärkningar.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 83

Senast uppdaterad: 26 november 2019