Bilden saknar en alternativtext.

Sigfridsområdet Växjö

Inom de närmaste åren kommer Sigfridsområdet i Växjö genomgå en förändring. Regionfullmäktige tog i juni 2016 beslut om nybyggnation för vuxenpsykiatrin och habiliteringen på Sigfridsområdet i Växjö. Omfattande nybyggnationer kommer göras. Målet är att skapa lokaler för att kunna erbjuda våra patienter bättre vård och våra medarbetare en bättre arbetsmiljö.

Ny byggnad för habiliteringen

En ny byggnad för habiliteringen, i anslutning till nuvarande primärvårdsrehab och rehabkliniken kommer vara klar april 2019. 

Byggnaden utformas som en tvåplansbyggnad med ett yttre utryck i harmoni med den nya vuxenpsykiatribyggnaden. Byggnaden kommer uppfylla energi- och miljökrav enligt miljöbyggnad silver. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på taket.

Sammanhållna lokaler inom Sigfridsområdet kommer att underlätta samarbetet internt på habiliteringen och med primärvårdsrehab, rehabiliteringskliniken och vuxenpsykiatrin. Verksamheterna kommer kunna samutnyttja bassäng, styrke- och grupprum och andra ytor.

Byggfakta

 • Lokalyta: 2718 m2
 • Investering: 106 miljoner kronor
 • Tidplan: Markarbeten påbörjas mars 2017

  Planerad byggstart december 2017
  Inflyttning i den nya byggnaden påbörjas efter april 2019.

   

    

Ny byggnad för vuxenpsykiatrin

En ny byggnad för äldre-, psykos, beroende- och allmänpsykiatrin samt psykiatrisk akutmottagning ska stå klar på Sigfridsområdet december 2019.  Den nya vårdbyggnaden kommer bland annat kunna erbjuda en funktionellt anpassad vårdmiljö, skapa möjlighet för samverkan mellan heldygnsvård, öppenvård, kommuner och brukare. Alla dygnsvårdade får enkelrum och alla patienter ska kunna gå ut oavsett hälsotillstånd. Vårdmiljön ska främja de friska och minska tvångsåtgärder.

Arbetet med att utforma ritningarna för de moderna och ändamålsenliga lokalerna har pågått i samarbete med medarbetare inom vuxenpsykiatrin och i samarbete med brukarorganisationer och fackliga organisationer.

Byggfakta

 • Lokalyta: 12 610 m2
 • Investering: 435 miljoner kronor
 • Tidplan: Markarbeten påbörjas i mars 2017
  Planerad byggstart augusti 2017  
  Inflyttning i den nya byggnaden påbörjas efter december 2019.

   

   

Film som illustrerar hur vuxenpsykiatrins nya lokaler kommer se ut, youtube, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 83

Senast uppdaterad: 3 januari 2019