Dans för Parkinson
Foto: Anna Nordström Dans för Parkinson Foto: Anna Nordström

Kultur och hälsa

Vison: Vi vill bidra till en bättre hälsa genom att använda kulturen som ett verktyg i vården.

Forskningen visar ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kulturen kan användas förebyggande, inom rehabilitering och habilitering men också för coping – hjälp att hantera en kronisk sjukdom

Målgrupperna är vårdtagare, närstående och personal inom hälso- och sjukvård.

Vad menar vi i Kronoberg med kultur och hälsa?

Kulturverktyg i vården i Region Kronoberg är en samverkan mellan hälso- och sjukvården och kulturen. De första stegen i arbetet är att skapa en hållbar modell och en strategi för att integrera kultur i vården, att höja kunskapsnivån och att starta och stötta pilotprojekt.

I Region Kronobergs program kultur och hälsa - kulturverktyg i vården inkluderar vi de traditionella kulturyttringarna konst, dans, teater, musik, berättande, litteratur och film, men det kan också handla om till exempel trädgård, natur, mat och bemötande.

Denna webbplats, liksom hela arbetsområdet kultur och hälsa, är under uppbyggnad, och därför kan både vision och defintion komma att förändras.

Bakgrund

Förstudie Kulturens läkande kraft

Pilotprojekt i Region Kronoberg

Syftet med pilotprojekten är att undersöka vilka förutsättningar olika kulturinsatser har för att göra nytta i vården. Därför strävar vi efter att ha en bredd i piloterna, både vad gäller innehåll, metod och omfattning.

Vår utgångspunkt är också att pilotprojekten så mycket som möjligt ska utgå från vården; de behov man ser och det som man är intresserad av att testa.

Dans för Parkison

I Dans för Parkinson tränas balans, koordination och musklernas förmåga. Muskulaturen, som tränas mycket effektivt genom dans jämfört med andra träningsformer, är viktig för många funktioner i kroppen, som till exempel balans, blodtryck och metabolism. Tack vare bättre balans, ökad steglängd och muskelstyrka minskar exempelvis fallrisken. Den sociala interaktionen, med delaktighet och gemenskap i dansen, är också en mycket viktig del.

Regionteatern har f n två danspedagoger som är utbildade i Dans för Parkinson.

För anmälan till kurs i Växjö och mer information, kontakta Anna Eklund:

E-post: Det här är en e-postadress

Telefon: 0733-42 90 68

Prat om konst

Prat om konst är en gruppverksamhet för vuxna AKK-användare (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Den vänder sig till vuxna personer med intellektuellt funktionshinder, som använder (eller har behov av att komma igång med att använda) AKK. Två logopeder från vuxenhabiliteringen arbetar tillsammans med en konstpedagog och använder konsten i en gemensam aktivitet, där deltagarna får möjlighet att vara aktiva betraktare av konsten. I gruppen får deltagarna stöd att prata om det de upplever här och nu, och även möjlighet att kunna berätta för någon efteråt om vad de har upplevt i gruppen. En särskild metod som heter samtalsmatta används vid konstsamtalen. Status: start 2020.

Dans för hälsaDans för unga tjejerDans för hälsa är ett pilotprojekt som drivs av barnkliniken och barn- och ungdomshälsan i Region Kronoberg. Det bygger på en vetenskaplig studie från Örebro universitet. Resultatet hos flickorna där blev att den självskattade hälsan ökade, stärkt självtillit, minskade kroppsliga och emotionella stressrelaterade besvär, minskad trötthet och minskad användning av smärtstillande medel. Dansen bygger på rörelseglädje och gemenskap, inte prestation. Status: pågående. 

Berättande i vården

Berättarnätverket i Ljungby bidrar med en berättarpedagog, Tine Winther, som håller på att undersöka var berättandet kan användas som en hjälp i vården. Status: Planering och uppbyggnad kontkatnät pågår.

VR-kamera på barnkliniken

VR, Virtual Reality, möjliggör ett ”miljöombyte” för barn och ungdomar i vården. Det kan innebära individuellt anpassade aktiviteter även för barn och unga i rullstol eller sängliggande. VR kan ge en upplevelse och motivation till rörelse, tekniken är ett verktyg och innebär att barnet förflyttar sig i tid och rum. Det blir en avslappning och avledning vid exempelvis rädsla och smärta. VR kan användas i samband med förberedelser inför operation för att minska oro och öka tryggheten. Status: start 2020.

Måleri på rättspsykiatriska regionkliniken

- planering pågår

Konst i vårdmiljö

- planering pågår

Simsalabim - så förbättrade vi tandhälsan!

Start januari 2020

Flicka målar ett glasTesta ett verktyg!

För vårdpersonal

Photolanguage - kort med bilder för samtalsunderlag http://photolanguage.co.uk/ Finns att låna på hälsobiblioteket, intranätet: http://intranat/stod-och-service/bibliotek/

Livet på landet - fotoalbum, nycklar till minnen och sinnen, Region Skåne

Livet i staden - nycklar till minnen och sinnen, Region Skåne

Introfilm till ämnet berättande i vården från USA: https://www.youtube.com/watch?v=6GyivvzFxWk

Referensgruppen har deltagare från olika delar i vården, från kulturstaben och från folkhälsan.

 

REFERENSGRUPP KULTUR & HÄLSA  
Lena Andersson, FOUU Hälsobiblioteket Det här är en e-postadress
Charlotte Gustafsson, PRV Rehab Det här är en e-postadress
Lena Kjellsson, barn- och ungdomskliniken Det här är en e-postadress

Marie Folkesson-Jonsson, FOUU, utvecklingsledare

Det här är en e-postadress
May Olsson, kommunikationsavd, utvecklingsledare Det här är en e-postadress
Therese Råberg, folkhälsoenheten Det här är en e-postadress
Malin Elingfors, primärvården Det här är en e-postadress
Evelina Kraft-Bodi, sjukhustandvården Ljungby Det här är en e-postadress
Lotta Nydahl-Frånberg, kulturstaben Det här är en e-postadress
Hanna Öberg, rättspykiatrin Det här är en e-postadress
Carolina Okmark, medicinkliniken Det här är en e-postadress
Maria Kaukinen, vuxenpsykiatrin Det här är en e-postadress

Kontakt

Marie Folkesson Jonsson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 39, 0709-67 32 71
May Olsson

May Olsson

Kommunikatör, 1177-redaktör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 61, 0709-67 30 37

Styrdokument

Senast uppdaterad: 15 januari 2020