Närmare kronobergaren - hälso- & sjukvårdens utvecklingsstrategi

Ett förändrat sjukdomspanorama, nya digitala möjligheter, tydligare patientsamverkan och rätt använd kompetens. Detta är några exempel på utmaningar och möjligheter som väntar oss i framtiden.

En strategi för framtiden

Vid regionfullmäktige den 8 november 2017 togs beslut om utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården, som tar sikte på år 2027. Strategin utgår från kronobergarnas behov och kommer att vara grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. 

Varför?

För att kunna bedriva en fortsatt god vård för länets invånare!

Utvecklingsstrategin tydliggör hälso- och sjukvårdens övergripande målbild och viktigaste utvecklingsområden. Strategin ska vägleda oss i de beslut vi fattar – i prioriteringar och satsningar med sikte på framtiden.

Utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bildspel om strategin 

Här finns ett bildspel som beskriver grunderna i hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi.

Närmare kronobergaren, bildspel, ppt, öppnas i nytt fönster

Stöd i genomförandet av strategin

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp är styrgrupp för utvecklingsstrategin. Utöver dem finns en processorganisation som håller ihop helheten runt strategin och som kan vara en resurs för verksamheterna i genomförandet. 

Processledning

Ingeborg Franzén
Solveig Svensson
Tony Andersson
Sara Maripuu
Mathina Mölstad

Resursgrupp - personer med vårderfarenhet

Resursgruppen personer med vårderfarenhet ska var ett stöd i förverkligandet av hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi. I gruppen finns patient- och närståenderepresentanter som har eller har haft mycket kontakt med sjukvården. Gruppen används redan flitigt av flera verksamheter i olika utvecklingsarbeten.

Kontaktperson för gruppen är Karin Johansson, 0470 – 58 52 72

Resursgrupp verksamhet

Resursgrupp verksamhet består av personer från Region Kronobergs verksamhet.

Kontaktperson för gruppen är Hanna Lunding, 0470 – 58 22 88

Om strategin

Nära vård

Med fokus på öppen vård och flexibilitet

Nära individen

Med hög grad av delaktighet

I Kronoberg ska vården vara till för alla

 • Vi ska erbjuda en jämlik vård
 • Vi ska arbeta tillsammans för patientens bästa
 • Vi ska styra och leda proaktivt
 • Vi ska arbeta hållbart och systematiskt

I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad

 • Vi ska utveckla nya sätt att vara tillgängliga
 • VI ska erbjuda rätt vårdnivå i rätt tid
 • Vi ska säkerställa kontinuitet i vårdprocesser

I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård

 • Vi ska vara en förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • VI ska erbjuda varje patient hög delaktighet
 • Vi ska kommunicera professionellt

I Kronoberg ska patientens behov mötas med kompetens och arbetsglädje

 • Vi ska utveckla vårt lärande för en kunskapsbaserad vård
 • VI ska ha lättillgängliga verksamhetsstöd
 • Våra medarbetare ska kunna arbeta på toppen av sin kompetens

Underlag till strategin

För att lyssna in medborgarnas tankar och synpunkter om framtidens hälso- och sjukvård gjorde Region Kronoberg under våren 2017 en medborgarundersökning i länet. Dialogmöte genomfördes även med respektive pensionär- och handikapporganisation. Denna rapport är en redovisning av resultaten från medborgarundersökningen.

Sammanställning medborgardialoger, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018