Vårdval Kronoberg

Vårdval ska bidra till att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utveckling utifrån invånarnas behov.

I Kronobergs län har invånarna, genom Vårdval Kronoberg primärvård, själv möjlighet att välja sin vårdcentral. Medborgarna väljer den vårdcentral som passar bäst, och de kan när som helst göra ett nytt val. Information om hur man som medborgare väljer vårdcentral och vilka vårdcentraler det finns att välja på finns på 1177.se/kronoberg

Vårdval hud

Sedan den 1 april 2014 finns ett vårdval för specialiserad hudsjukvård i öppen vård. I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Man söker via remiss från vårdcentralen eller med egenremiss.

Senast uppdaterad: 29 januari 2018