Folkhögskolor och studieförbund

I Kronobergs län finns flera olika studieförbund och folkhögskolor med olika profiler och inriktningar. Med hjälp av studieförbunden och våra skolor jobbar vi för att uppnå våra regionala utvecklingsmål.

Utbildningar i Region Kronobergs regi

Grimslövs folkhögskola

Den helägda Grimslövs folkhögskola har uppdrag från regionen att bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv och därigenom bidra till ett gott liv i ett livskraftigt län.

Från staten har Grimslövs folkhögskola också folkbildningsuppdraget att:

 • bidra till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet.
250 000 kr till Grimslövs folkhögskola från Ingvar Kamprads stiftelse

I mars 2016 fick Grimslövs folkhögskola ta emot 250 000 kr från Ingvar Kamprads stiftelse. Ett glädjande tillskott till folkhögskolan. Avsikten är att under året skapa en egen friluftsbas och ett uteklassrum i skolans lummiga parkatmosfär. En minnesplatta kommer att påminna alla besökare om hur friluftsbasen tillkom och varifrån medel sköts till.

Grimslövs folkhögskola, öppnas i nytt fönster

Ryssbygymnasiet

Ryssbygymnasiet är ett fristående aktiebolag som Region Kronoberg äger. Här kan elever välja mellan utbildningar som:

 • jakt och viltvård
 • naturvetenskap
 • restaurang och livsmedel
 • skogsbruk, natur och äventyrsturism

Ryssbygymnasiet, öppnas i nytt fönster

Studieförbund

I dag finns det nio studieförbund med verksamhet i Kronobergs län. De arrangerar studiecirklar, kulturprogram och folkbildningsverksamhet. Studieförbunden har olika inriktning och tillsammans utgör de en stor och viktig mötesplats för människor som vill utvecklas.

Region Kronoberg fördelar ett årligt driftbidrag till studieförbunden. Stödet ska bidra till att förverkliga de regionala utvecklingsmålen och målen som formulerats i regionens kulturplan.

Stöd till studieförbunden ges för att

 • bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget
 • göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
 • höja utbildningsnivån
 • bredda engagemanget för kulturen.

Studieförbund som Region Kronoberg stödjer

ABF, öppnas i nytt fönster

Folkuniversitetet, öppnas i nytt fönster

Medborgarskolan, öppnas i nytt fönster

NBV, öppnas i nytt fönster

Sensus, öppnas i nytt fönster

Sisu, öppnas i nytt fönster

Studiefrämjandet, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Bilda, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Vuxenskolan, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Ibn Rushd, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt stöd ges också till ungdomsorganisationer och Smålandsidrotten med flera, vilka bidrar till den mångfald som är så viktig för länets utveckling.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2016