Kompetensförsörjning i Kronoberg

Människorna i Kronoberg är regionens främsta resurser för dagens och morgondagens kompetensförsörjning.

Samhället genomgår ständigt förändringar som påverkar arbetsmarknaden i och utan för vår närhet i Kronoberg. För att befintliga och nya arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa, handlar det därför om att ta tillvara och öka människor kunskaper och färdigheter genom hela livet.  

Med ansvar för den regional utveckling i Kronobergs län, arbetar Region Kronoberg med den regionala kompetensförsörjningen. Här arbetar vi med nationella uppdrag för att samordna frågor som har bäring på den regionala kompetensförsörjningen. Vi stöder bland annat länets kommuner i skolfrågor, förmedlar utbildning och material genom AV-Media Kronoberg, genomför kurser och konferenser, arrangerar YH-utbildningar, äger Grimslövs folkhögskola och Ryssbygymnasiet.

Region Kronoberg driver också flera projekt som främjar kompetensförsörjningen i vår region.

 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019