Kompetensförsörjning i Kronoberg

Region Kronoberg har ansvaret för regional utveckling i Kronobergs län. Det innebär också ett ansvar för kompetensförsörjning.

Samhällets och arbetsmarknadens ständiga utveckling ställer höga krav på individens utbildning och kompetens. För att möta utmaningarna och bli konkurrenskraftiga satsar vi i Kronobergs län på en fungerande kompetensförsörjning.

Region Kronoberg stöder länets kommuner i deras arbete med skolfrågor, förmedlar utbildning och material genom AV-Media Kronoberg och genomför kurser och konferenser om aktuella frågor i offentlig sektor. Vi arrangerar också YH-utbildningar, och äger Grimslövs folkhögskola och Ryssbygymnasiet. 

Region Kronoberg driver också flera projekt som främjar kompetensförsörjningen i vår region.

Senast uppdaterad: 6 juli 2017