Bilden saknar en alternativtext.

Folkhögskolor och studieförbund

I Kronobergs län finns flera olika studieförbund och folkhögskolor med olika profiler och inriktningar. Med hjälp av studieförbunden och våra skolor jobbar vi för att uppnå våra regionala utvecklingsmål.

Utbildningar i Region Kronobergs regi

Grimslövs folkhögskola

Den helägda Grimslövs folkhögskola har uppdraget att bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv.

Grimslövs folkhögskola ska göra skillnad för alla studerande och därigenom bidra till Region Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagaren.

Skolans utbildningar ska bidra till det regionala kulturlivet och till näringslivet.
Grimslövs folkhögskola ska göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation. Skolan ska bidra till ökat engagemang och att fler deltar i den regionala samhällsutvecklingen i Gröna Kronoberg.
Skolan ska bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån, bredda intresset för det regionala kulturlivet samt en ökad sysselsättning i regionen.

Från staten har Grimslövs folkhögskola också folkbildningsuppdraget att:

 • bidra till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet.

Grimslövs folkhögskola, öppnas i nytt fönster

Ryssbygymnasiet

Ryssbygymnasiet är ett fristående aktiebolag som Region Kronoberg äger. Här kan elever välja mellan utbildningar som:

 • jakt och viltvård
 • naturvetenskap
 • restaurang och livsmedel
 • skogsbruk, natur och äventyrsturism

Ryssbygymnasiet, öppnas i nytt fönster

Studieförbund

I dag finns det nio studieförbund med verksamhet i Kronobergs län. De arrangerar studiecirklar, kulturprogram och folkbildningsverksamhet. Studieförbunden har olika inriktning och tillsammans utgör de en stor och viktig mötesplats för människor som vill utvecklas.

Region Kronoberg fördelar ett årligt driftbidrag till studieförbunden. Stödet ska bidra till att förverkliga de regionala utvecklingsmålen och målen som formulerats i regionens kulturplan.

Stöd till studieförbunden ges för att

 • bidra till att stärka demokratin
 • göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i saamhällsutvecklingen
 • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
 • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
 • uppfylla regionala målsättningar i Gröna Kronoberg 2025, inklusive de understrategier som bidrar till genomförandet

Studieförbund som Region Kronoberg stödjer

ABF, öppnas i nytt fönster

Folkuniversitetet, öppnas i nytt fönster

Medborgarskolan, öppnas i nytt fönster

NBV, öppnas i nytt fönster

Sensus, öppnas i nytt fönster

Sisu, öppnas i nytt fönster

Studiefrämjandet, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Bilda, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Kulturens, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Ibn Rushd, öppnas i nytt fönster

Studieförbundet Vuxenskolan, öppnas i nytt fönster

 

Ekonomiskt stöd ges också till ungdomsorganisationer och Smålandsidrotten med flera, vilka bidrar till den mångfald som är så viktig för länets utveckling.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017