Kompetensförsörjning och utbildningssamordning

Samhällets och arbetsmarknadens ständiga utveckling ställer höga krav på individens utbildning och kompetens. För att möta utmaningarna och bli konkurrenskraftiga satsar vi i Kronobergs län på en fungerande kompetensförsörjning.

Region Kronoberg stöder länets kommuner i deras arbete med skolfrågor, förmedlar utbildning och material genom AV-Media Kronoberg och genomför kurser och konferenser om aktuella frågor i offentlig sektor.

Region Kronoberg driver också flera projekt som främjar kompetensförsörjningen i vår region. Mer information om flera av projekten finns på Region Kronobergs blogg Kompetensförsörjning Kronoberg.

Bloggen Kompetens Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kompetensplattform – ett regeringsuppdrag

Vi behöver utbildningar som matchar både dagens och morgondagens behov av kompetens. Hur utbudet av utbildningar stämmer överens med behovet av kompetens berör såväl utbildning som arbetsmarknad, näringsliv och den regionala utvecklingen. Regionen fick 1 januari 2010 i uppdrag av näringsdepartementet att etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt samt ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser. Inom ramen för arbetet med kompetensplattformar ska Region Kronoberg ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner.

Strategi för kompetensförsörjning

För att effektivt arbeta med de utmaningar som regionen står inför när det gäller hållbar framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning, finns det ett stort behov av att samla de aktörer som arbetar med utbildning och kompetensförsörjning. Region Kronoberg arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att öka möjligheterna att skapa en region där alla människors resurser och kompetenser tas tillvara. Remissperioden har nu startat och pågår till och med den 31 oktober. Följ och påverka arbetet med den regionala kompetensförsörjningsstrategin på vår blogg.

Information om remissutgåvan, öppnas i nytt fönster

Utbildningssamordning

Region Kronoberg arbetar med utbildningssamordning för att stötta och stärka kommunerna i sitt arbete. Samordningsarbetet omfattar utbildning från förskola till vuxen- och högskoleutbildning. Ett flertal nätverk med representanter från varje kommun drivs och träffas regelbundet med bland annat förvaltningschefer, utvecklingsledare, vuxenutbildningschefer samt presidiekonferenser. 

Kompetensrapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Sofie Schentz Magnusson

Samordnare utbildningsfrågor

Fotograf: Mats Samuelsson

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 00 00

Jonas Mokvist

Samordnare arbetsmarknadsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 75, 0728-88 20 56

Senast uppdaterad: 6 juli 2017