Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

sep 25

Bemötande av människor med rättshaveristiskt beteende

Tid: 12:45 - 16:30

Plats: Växjö

I den offentliga sektorn möter vi ibland personer, medborgare, klienter, omsorgstagare, patienter och anhöriga som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra o...

sep 29

Kunskapsresa till Libanon

Tid: 16:15 - 06 okt 10:00

-Om flyktingströmmar, kvotuttagningar, etniska och religiösa minoriteter, politisk utveckling i regionen m m.

okt 09

Mottagning av nyanlända med fokus på kartläggning

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Stockholm

Är du ledare, pedagog, studiehandledare, modersmålslärare eller har annan yrkesbeteckning och arbetar med flerspråkiga elever? Tycker du att ett av skolans viktigaste mål är att eleverna får de bästa...

okt 12

Demensutbildning för biståndshandläggaren

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö konserthus

I yrkesrollen som biståndshandläggare möter du personer som harnågon form av demenssjukdom. Det innebär att du behöver kunskap om olika former av demenssjukdomar, hur du kan bemöta en person med demen...