Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

jan 26

Psykiatriska diagnoser hos äldre

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

Psykisk sjukdom hos äldre är vanligare än demens

feb 06

Sexuella trakasserier och ofredande samt diskriminering på jobbet - vad säger lagen?

Tid: 08:30 - 16:00

Diskrimineringslagens syfte och uppbyggnad Arbetsmiljölagens syfte och uppbyggnad Förbud mot direkt och indirekt diskriminering Förbud mot trakasserier och kränkningar i diskrimineringslagen ocharbets...

feb 06

Kvalitet i elevhälsan enligt skollagen och Socialstyrelsens föreskrifter

Tid: 08:30 - 07 feb 16:00

Plats: Växjö

- praktisk tillämpning

feb 06

Ny lagstiftning och förändrade regler för kommunal hälso- och sjukvård

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Växjö

Regeringen har i prop. 2016/17:106 föreslagit att betalningsansvarslagen ska upphävas och ersättas med en ny lag om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen, som träder i kraft den 1...