Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

dec 05

Spelberoende

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

Från och med årsskiftet 2018 inkluderas ansvar för spelmissbruk i socialtjänstlagen. Detta innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med...

dec 05

Kvalitet i elevhälsan enligt skollagen och Socialstyrelsens föreskrifter

Tid: 08:30 - 06 dec 16:00

Plats: Växjö

- praktisk tillämpning

dec 07

Kronoberg - det bästa länet att växa upp i?

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö Konserthus, Karl Birger Blomdahlsalen

Vad är det Skottland gör för att bli världens bästa land att växa upp i? Kan ett län gå före i att utveckla samarbete för barnens bästa? Den 7-8 december kommer länets samarbetspartners från region oc...

dec 07

Klinisk bedömning samt beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Växjö

För sjuksköterskan som arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården utan direkt tillgång till läkare är det viktigt att kunna göra noggranna och systematiska bedömningar att kunna avgöra vad som är...