Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

mar 07

Syrisk kultur och samhälle

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Växjö, plats meddelas senare

Flyktingar från Syrien kommer att utgöra den största andelen asylsökande i Sverige under 2018. Utsikterna för ett snart slut på denna konflikt tycks tyvärr vara små. Syrien och flyktingar med syrisk b...

mar 20

Bistånd vid missbruk och beroende samt tillämpning av LVM

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden för personer med missbruk och beroende. Frågor som kommer tas upp är bl.a. ansvaret att bistå enskilda att komma...

mar 21

Lex Sarah för personal inom vård och omsorg samt ifo

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

En god kvalitet inom kommunernas verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS förutsätter personalens medverkan. Att personalen rapporterar avvikelser är en viktig del i arbetet med att förebygga bri...

maj 27

Utelyftet 2019

Tid: 08:30 - 15:30

Plats: Hotel Tylösand, Halmstad

– strategier för hållbar utveckling genom hälsa, rörelse, kost och lärande