Regiondagarna 2020

jan 23

Tid: 12:00 - 24 jan 13:30

Plats: Kosta Boda Art Hotel

Regiondagarna är vår årligen återkommande samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer.

Dag 1, vi skapar oss en gemensam bild av läget för länet och tar del av vad som pågår för att förverkliga Regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. Vi får även ta del av EU-kommissionens planer för nya programperioden inom ERUF och ESF.

Dag 2, temat för dagen är styrning och ledning i förändring. Vi lär oss mer om vad tillitsbaserad styrning innebär och hur en kultur skapas där pröva och lära är det självklara i organisationen. I valbara seminarier fördjupar vi oss i ledning och styrning kring offentlig sektor, bredbands-
utbyggnad och kompetensutveckling eller hur vi kan leda genom större involvering av civilsamhället.

Målgrupp 

  • Presidier i Region Kronobergs nämnder och beredningar
  • Ordinarie ledamöter i Regionstyrelsen
  • Ordförande och VD på bolag ägda av Region Kronoberg
  • Kommunstyrelsernas presidier i Kronobergs län
  • Kommunchefer i Kronobergs län
  • Statliga myndigheter

24/1 är även förvaltningscheferna i kommunerna i Kronobergs län inbjudna.

 

Program, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019