Tillsammans kan vi stärka villkoren för unga och civilsamhället

Vilka villkor har unga och civilsamhället för att vara delaktiga i dagens samhälle? Vilka utmaningar möter unga i olika delar av landet? Hur samverkar offentliga verksamheter med det civila samhället för att skapa goda förutsättningar och möta ungas behov av stöd? Vilka nationella och internationella stöd finns det för att kunna arbeta med ungas organisering, integration, rasism och intolerans, demokrati och delaktighet?

maj 28

Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Hotel Tylösand, Halmstad

Detta är några av de frågor som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, kommer att besvara under konferensen. Vi kommer att dela med oss av ny kunskap, erfarenheter och olika metoder, som vi hoppas att ni kan använda när ni utvecklar era egna verksamheter. Du kommer även att få veta vilka möjligheter det finns att söka finansiering för internationella utbyten och för samarbetsprojekt på europeisk nivå samt för olika typer av nationella projekt.

Konferensen vänder sig i första hand till dig som arbetar på en lokal eller regional myndighet och möter unga och/eller civilsamhällesaktörer. Vi vänder oss även till dig som representerar en av civilsamhällets organisationer. Under den här dagen får vi tillsammans med er ett bra tillfälle att mötas, lära oss mer och utbyta erfarenheter med varandra.

Program, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 20 mars 2019