Utbildingsmaterial - HBTQ-diplomering

Utbildningsmaterial för hbtq-diplomerade mottagningar

Nedanstående länkar består av referens- och utbildningsmaterial för hbt-diplomerade mottagningar.

Vi har inte upphovsrätt till materialet, därför består förteckningen endast av externa länkar. Länksamlingen uppdateras kontinuerligt med nytt material. Vi har inte möjlighet att hänvisa direkt till vetenskapliga artiklar och studier i fulltext utan hänvisar istället till er verksamhets avtal med exempelvis sjukhusbibliotek eller universitetsbibliotek.

Om någon länk inte fungerar, maila gärna Det här är en e-postadress och meddela detta så uppdaterar vi sidan snarast möjligt.

Powerpointpresentationerna från utbildningstillfälle 1 och 2:
Utbildningstillfälle 1
Utbildningstillfälle 2

Webbinarium om våld i nära samkönade relationer, december 2017
Länk till inspelningen
Malins presentation

Webbinarium om "komma ut processen", föreläsare Johannes Rosenlundh, december 2016
Länk till inspelningen

Webbinarium om trans, föreläsare Mina Gäredal, december 2015
Länk till inspelningen
Minas PowerPoint

Material och rapporter i PDF-format

Brottsofferjouren - Det ingen vill se (presentationsbroschyr)

Folkhälsomyndigheten - Hälsa på lika villkor bland hbt-personer

Folkhälsomyndigheten - Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa

Folkhälsomyndigheten - Hiv, STI och juridik i Sverige

Folkhälsomyndigheten - Användning av hivtester med snabbsvar

Folkhälsomyndigheten - Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner

Forum för levande historia - En studie över homofoba hatbrott i Sverige

Fritt fram för en god arbetsmiljö (Flera aktörer)

Kvinnofridslinjen

Malmö högskola - hbt, vad är det? En litteraturstudie om hbt-personers upplevelse av diskriminering i sjukvården

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Hon Hen Han

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Om unga hbtq-personer - FRITID

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Om unga hbtq-personer - HÄLSA

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet

Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor - Öppna verksamheten - Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

Nationellt Råd för Kvinnofrid - Kvinna slår kvinna, man slår man

NCK - nationellt centrum för kvinnofrid (webbplats)

NCK - Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt

NCK - Blott du mig älskar

NCK - kunskapsbank (Här kommer i början av 2018 ett ”webbstöd för vården”)

På tal om sex - Bli en normkritisk förebild

Region Kronoberg - Män som har sex med män

RFSL - Brudsex

RFSL - Höra hemma - om transpersoner

RFSL - Män som säljer sex till män

RFSL - Vi ringer om det är nåt, bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

RFSL - Hbtq och idrott, ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott

RFSL Ungdom - Bra bemött?

RFSL Ungdom - Bryt! (3:e upplagan) RFSL Ungdom - Effekter av heteronormen

RFSL Ungdom - Hbt och heder - råd till yrkesverksamma

RFSL Ungdom - Sex för x

RFSU - Fittfakta

RFSU - Kukkunskap

RFSU - Praktika för analsex

RFSU - Praktika för klitorissex

RFSU - Sex och trans

RFSU - Säkrare sex med och utan kondom

Socialstyrelsen - Ojämna villkor för hälsa och vård

Socialstyrelsen - God vård av barn och ungdomar med könsdysfori

Socialstyrelsen - God vård av vuxna med könsdysfori

Socialstyrelsen - Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete

Socialstyrelsen - Till dig med könsdysfori

STA - Out of sight, out of mind - Transgender People's Experiences of Domestic Abuse

Statens Medicinsk-Etiska Råd - Assisterad befruktning, etiska aspekter

TGEU - Transrespect versus transphobia worldwide

Publicerade studier och artiklar

Läkartidningen - Klamydia i ändtarm och svalg vanligt bland män som har sex med män
Röndahl et al - Heterosexual assumptions in verbal and non-verbal communication  in nursing. Journal of Advanced Nursing. 2006 Nov;56(4):373-381.
Tillgänglig via tjänst för vetenskapliga tidskrifter.

Eliason et al - Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Physicians' 
Experiences in the Workplace. Journal of Homosexuality. 2011;58(10):1355-1371. 
Tillgänglig via tjänst för vetenskapliga tidskrifter.
Phanuphak N et al. High prevalence and incidence of high-grade anal intraepithelial  neoplasia among young Thai men who have sex with men with and without HIV AIDS 27, online edition

Filmer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - filmer om unga hbtq-personers hälsa

Uppsatser och övrigt material

Gunnarsson et al - LU - Homosexuella kvinnors upplevelse av bemötandet inom mödrahälsovården (Ej fulltext)

Nilsson & Jensen - LU - Som att det är en kunskapslucka

Ronny Tikkanen - Person, relation och situation

Suzann Larsdotter - Som att slicka på en regnkappa

Senast uppdaterad: 2 januari 2019