Charlotte Simonsson: Den kommunikativa organisationen - resultat och insikter från ett flerårigt forskningsprojekt

Universitetslektor i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Bilden saknar en alternativtext.

Charlotte har tillsammans med kollegor vid Lunds universitet genomfört ett av de största forskningsprojekten i världen som handlar om kommunikationens betydelse för framgångsrika organisationer.

Projektet omfattar enkät- och intervjuundersökningar med chefer, medarbetare och kommunikatörer i elva olika organisationer och Charlotte kommer att presentera de viktigaste resultaten från projektet. Några exempel på frågor som hon kommer att ta upp: Vad är egentligen en kommunikativ organisation och hur kan den definieras? Vilka är de viktigaste stegen för att uppnå en kommunikativ organisation? Hur kan man beskriva och förstå värdeskapande kommunikation? Och vad betyder resultaten för oss kommunikatörer?

Charlotte Simonsson arbetar som universitetslektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom kommunikation – främst som lärare och forskare, men hon har också arbetat som chef och seniorkonsult. Hennes forskning handlar bland annat om kommunikativt ledar- och medarbetarskap, förändrings- och kriskommunikation.

Tillbaka