Hanna Brogren: Behövs det så många kommunikatörer...?

Generalsekreterare och VD i Sveriges Kommunikatörer

Bilden saknar en alternativtext.

Hanna kommer att tala om hur vår roll som kommunikatörer blir allt viktigare i den stora omvandling som pågår på våra arbetsplatser och i samhället i stort.

Mycket handlar såklart om digitaliseringen som vi befinner oss mitt i. Digitala hjälpmedel påverkar ledarskap och arbetssätt både för oss kommunikatörer och för andra. Det ger oss möjlighet att utvecklas och ställer samtidigt krav på delvis ny kompetens hos oss kommunikatörer. Vår roll blir viktigare och samtidigt bredare. Vårt uppdrag kan ibland upplevas som lite vagt formulerat men kärnan i vår profession handlar om att förvalta förtroendet, ett av de viktigaste värdena en organisation har. Och för att göra det har vi olika verktyg och metoder. Vad är det som gör att kommunikationen är så viktig och efterfrågad i förändring? Hur ska vi som profession bli tydligare, både internt och i relation till vår omvärld?

Tillbaka