Kristina Wicksell: Så kan din organisation kommunicera normkreativt

Kommunikatör och föreläsare på Make Equal

Bilden saknar en alternativtext.

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som arbetar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. De flyttar fokus från problem till lösningar och resultat och har vunnit många priser för sin kommunikation – bland annat Tidningen Resumés Årets superkommunikatör i kategorin myndighet, organisation och ideell sektor, Westander PR:s utmärkelse Hetast i Almedalen samt Sveriges Annonsörers pris 75-wattaren.

I denna föreläsning visar Kristina hur ni kan skapa normkreativ kommunikation och ger inspiration utifrån goda exempel samt Make Equals egna lyckade kampanjer. Hon går igenom grunderna i hur ni använder ett inkluderande språk samt bildval och lyfter värdet av en kommunikation som inkluderar alla!

Kristina Wicksell är en uppskattad folkbildare inom praktiskt rättighetsarbete med spetskompetens inom jämställdhet och antirasism. Som opinionsbildare står hon bakom flertalet framgångsrika satsningar såsom #ochjagprotesterade mot rasistisk organisering, Knytblusmanifestationen i samband med skandalerna inom Svenska Akademien samt Jämställd Festival som lyfter den ojämställda representationen på Sveriges festivalscener. 

Tillbaka