Valbara seminarier

När du anmäler dig kommer du att få välja två seminarier du vill gå på under torsdagen och två seminarier under fredagen. Nedan kan du läsa mer om seminarierna.

Torsdag den 22 augusti

Nudging har under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat som en effektiv metod för att främja beteendeförändring och guida människor i olika valsituationer. En nudge kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning – utan att vara tvingande. Genom att arrangera valsituationen kan man uppmuntra och påminna människor om att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt.

Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för organisationen och för samhället i stort? Hur får vi fler att välja mer hållbart? Bra kommunikation kan leda till beteendeförändring, och som kommunikatör är det viktigt att få människor att välja att titta och lyssna vidare på det som förmedlas.

Katharina kommer under föreläsningen berätta mer om vad begreppet nudging innebär, ge konkreta exempel på olika framgångscase, lyfta vanliga missuppfattningar kring nudging och visa hur man kan börja tänka för att applicera nudging i praktiken.

Katharina Paoli är grundare till A Win Win World och ordförande i nätverket Nudging Sweden. Hon har mer än 10 års erfarenhet som kommunikationsstrateg med fokus på CSR och hållbarhetskommunikation.

När du ska få vård på sjukhus är det ofta under en tid av oro eller stress. Du själv eller anhörig är sjuk. Du vet att Sverige erbjuder bra vård men du känner dig ändå orolig; När kommer kallelsen? Hur hittar jag till mottagningen? Vad sa läkaren under mötet? Vad händer efter mitt besök? Det finns många icke-kliniska delar som skapar en trygg och positiv upplevelse; tillgänglighet, bemötande, parkering, information. Det finns vinster att göra både för våra patienter och för verksamheten i stort. Akademiska sjukhuset har ett pågående arbete som fokuserar på just den icke-kliniska upplevelsen av vården. Du får lyssna till vilka insatser som gjorts och hur det fungerat i praktiken.

Johan Ehrning beskriver sig själv som en envis nordupplänning med hybris som arbetat inom bistånd och byggnation. Han arbetar nu som kommunikationsstrateg på Akademiska sjukhuset i Uppsala med passion för patientupplevelsen vilket överraskande ofta handlar om ”get the basics right”.

Att kommunikativt ledarskap är viktigt för en välfungerande organisation vet alla kommunikatörer, men det svåra kan vara att få resten av organisationen att förstå...

Mathina Mölstad, kommunikationsstrateg och Helena Zettergren, HR-chef, berättar om Region Kronobergs utvecklingsresa som har krävt mycket mod, energi – och tjat.

Numera mäter Region Kronoberg det kommunikativa ledarskapet genom medarbetarenkäten och kopplar kommunikationsinsatser till de verksamheter där det behövs. Dessutom är åtta timmar kommunikationsutbildning en obligatorisk del i introduktionsprogrammet för nya chefer och kommunikativa aspekter finns med i regionens nya ledaridé - ett resultat av gott samarbete med HR.

Västra Götalandsregionen startade i november 2017 en egen nyhetskanal - VGRfokus. Bettina Axelsson och Andreas Kron redaktörer för VGRfokus berättar om varför kanalen startades, hur de startade upp, vad det kostar men också om mottagandet av kanalen hos media, politiker och anställda.

De berättar även om vilket genomslag de har fått med VGRfokus nyheter och hur det har påverkat kommunikationsavdelningens sätt att arbeta.

Fredag den 23 augusti

Regionerna står inför en gemensam, stor utmaning när det gäller att lyckas rekrytera rätt kompetens. Å ena sidan: konkurrerar vi – i alla fall delvis? – med varandra om samma personal? Å andra sidan: vad skulle vi kunna åstadkomma genom att samarbeta och ta hjälp av varandra?

Under workshopen pratar vi om vad vi kan vinna på mer samarbete, hur vi i så fall skulle kunna göra, samt vad vi kan göra för att stärka attraktionen i våra arbetsgivarvarumärken generellt. Region Blekinge, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen delar med sig av sina bästa tips från sina respektive arbeten med arbetsgivarvarumärket.

Kristina Jordevik, kommunikationsdirektör i Region Kronoberg, håller i workshopen.

Kommunikation spelar roll för tillit, förståelse och resultat i vården. Kristin Eliasson och Tina Andersson berättar om vad jämlik kommunikation kan innebära i hälso- och sjukvården och delar erfarenheter från arbetet för en jämlik vård och hälsa i Västra Götalandsregionen.

Kristin och Tina jobbar som regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen. I deras arbete träffar de medarbetarna i hälso- och sjukvården och tillsammans arbetar de för att göra hälso- och sjukvården mer inkluderande, tillgänglig och jämlik. Kristin har framför allt jobbat med vårdkedjan kring födande och föräldraskap, och Tina har ofta fokus på hur normmedvetenhet leder till en mer jämlik vård.

Vi vet att det är viktigt att mäta och utvärdera kommunikation, inte minst för att visa på effekten av det vi gör. Men ändå är vi många som lägger alldeles för lite tid på just detta. Hur gör man för att komma igång? Var ska man börja?

På Linnéuniversitetet har man jobbat systematiskt med Google analytics i några år nu. Ted och Richard, som är båda certifierade i Google analytics, delar med sig av Linnéuniversitetets resa hur de jobbar med verktyget. Ni får även ta del av deras bästa tips och erfarenheter som de fått under vägen.

Ted Durdel har jobbat många år inom E-handel och går nu in på sitt tredje år på Linnéuniversitetet som kommunikatör.

Richard Jansson har jobbat 18 år inom webb och kommunikation, varav 12 år på reklam och webbyråer, och de sista sex åren på Linnéuniversitet.

I maj 2018 invigdes Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. För första gången på drygt 40 år fick Stockholm ett helt nytt sjukhus med uppdraget att ta hand om de allra svårast sjuka eller skadade patienterna från hela länet och även övriga Sverige. Kronprinsessan Victoria tog det första spadtaget 2010 och under åren fram till invigningen 2018 i närvaro av Kung Carl XVI och Drottning Silvia har kommunikationsarbetet präglats av långsiktig, planerad och strukturerad samverkan. Fem parter, Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, byggbolaget Skanska, ansvariga för servicetjänsterna Coor samt Karolinska Institutet, var involverade i utvecklingen av sjukhuset och gick samman i ett unikt kommunikationssamarbete för att stödja projektet.

Under det här seminariet får du konkreta exempel på hur ett omfattande och långsiktigt kommunikationsprojekt kan läggas upp. Kommunikationsdirektör Katarina Winell berättar om styrningen och samarbetet kring kommunikationen om det nya sjukhuset och vad som har varit avgörande för goda effekter av kommunikationsinsatserna.

Katarina Winell är kommunikationsdirektör i Region Stockholm och drivs av att få leda komplex, samhällsviktig verksamhet i förändring med kommunikation som verktyg för resultat. Med lång och gedigen erfarenhet leder hon kommunikationsarbetet i en verksamhet som har Sveriges näst största offentliga budget på över 100 miljarder och en befolkningsökning på 35 000 personer varje år. Katarina har nyligen ansvarat för kommunikationsinsatserna kring att ställa om hela hälso- och sjukvårdsstrukturen i Stockholms län och vägleda patienterna till rätt vård. Katarina Winell leder även arbetet med att på koncernnivå styra, leda, samordna och följa upp kommunikationen i Region Stockholms samtliga verksamheter. Hon brinner för att vara med och bygga framtidens samhälle!

Senast uppdaterad: 15 mars 2019