Kursdokumentation

Här samlas kursdokumentationen till tidigare och kommande kurser och konferenser.

Tylösandsdagarna 2019

Mötesplats Migration och Etablering, Helena Carlestam

Mötesplats Migration och Etablering, Hälsofrämjande etablering


Kairos future - Mötesplats Migration och Etablering och Kommuner och regioner 2030

Forskningsprogrammet Framtidens städer och regioner:

https://www.kairosfuture.com/se/forskning/program/framtidens-stader-och-regioner/

Delprojekt som vi berörde  i detta program är:
1. Framtidens boende och flyttmönster

https://www.kairosfuture.com/se/forskning/projekt/framtidens-boende-och-flyttmonster/

2. Morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Morgondagens  arbetsmarknad och kompetensförsörjning – om framtidens arbetsliv, kompetensbehov- och försörjning
3. Morgondagens medborgare och medborgarengagemang

Morgondagens medborgare – om medborgarskap och engagemang i en ny tid
4. Beredskapsanalys inför konjunkturavmattning

Beredskapsanalys inför nästa lågkonjunktur – om proaktiva lokalanpassade strategier som modererar effekterna av nästa ekonomiska inbromsning

 

Stressrelaterad ohälsa - utbildningsdag för elevhälsan, Björn Ogéus

 

Kommuner och regioner 2030, Niclas Johansson, SKL

 

 

Kunskapsresa till Libanon - film

Senast uppdaterad: 17 juni 2019