Kursdokumentation

Här samlas kursdokumentationen till tidigare och kommande kurser och konferenser.

Kunskapsresa till Libanon - film

 

Tylösandsdagarna

 

Ekonomidagarna

Kommuninvest

Lena Micko, SKL

Torbjörn Tagesson, Linköpings universitet

 

Från långtidsarbetslös till anställd

Arbetsförmedlingen, Jens Sandahl

Skandia, Christina Wahlström

 

Kultur och samhälle i Afghanistan 

Kultur och samhälle i Afghanistan

 

Mötesplats Barn och ungdomar på flykt

Urban Hilding, Migrationsverket

 

Mötesplats Migration

DELMI

TIA, Länsstyrelsen Skåne

Urban Hilding, Migrationsverket

 

Mötesplats Etablering

Arbetsmarknadsdepartementet, Anders Kessling

ESF ExportFrämjande

Filipstad

Karolinska institutet

NIEM

Röda Korset

Aktuellt om vuxenutbildningen, Skolverket

Sam Yildirim, Länsstyrelsen Stockholm

SKL - Ensamkommande unga 

SKL - Nyckeltal med integration i fokus

SKL - SKL:s arbete med integration

Vidga Normen

 

Nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen

Nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen

Regiovux

Valideringsutbildningar

 

 Tema Validering

Arbetsförmedlingen

Installatörsföretagen

Linnéuniversitetet

Tolkutredningen

Universitets- och högskolerådet

Valideringsdelegationen

 

Konferens: Sociala innovationer för minskat utanförskap på arbetsmarknaden, 12 juni 2018

 Bilder från dagen

Presentationer

Arbetsförmedlingen

Idéer för livet

Jönköpings universitet

Region Skåne

Clean Car Service

Yalla Trappan

Ikea

Social Innovation Camp

Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 3 juli 2018