Nationell valideringskonferens januari 2020

Presentation med storförläsningar i plenum

Innehåll:

  • Välkomna, Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg
  • Vikten med validering, Christian Magnusson, Utbildningsdepartementet, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
  • Valideringsdelegationens förslag Elin Landell, kanslichef tidigare Valideringsdelegationen
  • Myndigheten för yrkeshögskolan berättar om hur de planerar att stötta arbetet med validering i väntan på ett mer permanent system, Christer Bergqvist, Stf generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
  • Utbildningar, stöd och verktyg om validering, Helen Myslek, enhetschef, Skolverket
  • Arbete med validering – Inspiration från Norden, Fjóla María Lárusdóttir, Education and Training Service Centre (ETSC) Island och Randi Husemoen, Kompetanse Norge

Seminarium 1. Arbetet med branschvalidering

Projekt ValidX

BYN validering

Seminarium 2. Branschvalidering – hur fungerar det i verkligheten på ett företag?

Seminarium 3. Validering inom ramen för vuxenutbildning

Seminarium 4. Högre utbildning. Hur arbetar lärosätena med bedömning av reell kompetens?

Seminarium 5. Nordisk validering. Hur arbetar Norge och Island med validering?

Seminarium 6. Myndigheten för yrkeshögskolans arbete med tillgodoräknande och kvalitet i valideringsprocessen

Senast uppdaterad: 17 februari 2020