Handledare medicinsk sekreterare

Studerande som läser första året på utbildningen har sin praktik (LIA1) under veckorna 47-51, 2018 och vecka 8-22, 2019

Det är dessa bedömningsformulär som gäller:

Bedömningsmall LIA1 MES18 - halvtidsbedömning

Bedömningsmall LIA1 MES18 - slutbedömning

Senast uppdaterad: 19 oktober 2018