Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård

Är du undersköterska och vill lära dig något nytt? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Tycker du att det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar, då kan detta vara utbildningen för dig!

Längd Studieform Studietakt
200 YH-poäng, 2 terminer Delvis distans, träffar i Växjö  Heltid

 

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom barn- och ungdomssjukvård. Du kommer att förbereda dig på att möta barn och ungdomar, nyfödda och för tidigt födda barn.

Utbildningen kommer att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Som specialistundersköterska arbetar du i vårdteam med sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

Studierna bedrivs på distans med träffar i Växjö. Träffarna sker en till två gånger per månad och pågår två till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier, grupparbeten och handledning via studieplattform.

LIA (lärande i arbete) sker under vårterminen och i möjligaste mån nära den studerandes hemort. För närvarande är LIA perioden totalt 12 veckor, vilket fördelas 4 veckor vardera på neonatalavdelning, barn- och ungdomsavdelning och BB-avdelning.

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta på barn och ungdomsavdelning, neonatalavdelning eller BB/förlossning. 

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2) och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
 • Minst 1 års yrkesverksamhet på heltid som utbildad undersköterska inom vård och omsorg

Behöriga sökande kommer före antagning att bli kallade till ett särskilt prov som kommer att äga rum den 9 och 14 maj. I samband med provet ges information om utbildningen och tillfälle till att ställa frågor. Provet är frivilligt men ger dig viktiga urvalspoäng som vägs in vid antagningen. Proven består av två skriftliga test i språkliga färdigheter samt ämneskunskaper som en undersköterska bör ha. 

Mer information om ansökan, behörighet och antagning

Studiestart: 19 augusti 2019

Sista ansökningsdag/ kompletteringsdag: 16 april 

Ansökan

Arrangör: YH Region Kronoberg

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Introduktion och barnets fysiska och psykosociala utveckling, 25p
 • Barn- och ungdomssjukvård, 30p
 • Neonatologi, 30p
 • Omhändertagandet av det nyfödda barnet, LIA 20p
 • Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, 20p
 • Neonatalvård LIA, 20p
 • Barn- och ungdomars livsvillkor, 25p
 • Barn- och ungdomssjukvård, LIA 20p
 • Examensarbete, 10p

5 poäng motsvarar 1 veckas studier.

Terminsöversikt 2019-2020 prel.pdf

Utbildningsplan 2018.pdf

Studierna till specialistundersköterska barn och ungdom bedrivs på distans med träffar i Växjö. Träffarna sker en till två gånger per månad och pågår två till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via utbildningsplattform. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll i träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Kommunikation och handledning med utbildningsledare sköts via utbildningsplattformen. Du kan självklart även ringa eller boka personligt möte efter överenskommelse med utbildningsledaren. 

Datorkunskap
Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd
200 YH-poäng, 2 terminer

Utbildningsplatser
20 platser

Studietakt
Heltid

Studieform
Delvis distans med träffar i Växjö

Examen
Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Mer information om utbildningen hittar du här

Kontakt

Linn Vall

Utbildningsledare / barnmorska

Utbildningsledarei Yh-utbildningen Specialistundersköterska barn och ungdom.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 66 29, 0709-98 46 14

Carina Weidmert Strandberg

Vårdlärare

Lärarei Yh-utbildningarna Specialistundersköterska barn och ungdom och Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 67 07, 0720-83 18 27

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019