Projekt och samverkan

Studentmedarbetare Kronoberg

Genom projektet "Studentmedarbetare Kronoberg" erbjuds högskolestudenter kvalificerade och relevanta jobb under studietiden, vilket bidrar till att de får möjlighet att skapa ett kontaktnät inom det regionala arbetslivet.

Studentmedarbetare Kronoberg

Kompetensförsörjningsstrategi

Region Kronoberg arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att öka möjligheterna att skapa en region där alla människors resurser och kompetenser tas tillvara. Remissperioden har nu startat och pågår till och med den 31 oktober. Följ och påverka arbetet med den regionala kompetensförsörjningsstrategin på vår blogg.

Kompetensförsörjningsstrategi

Plug In 2.0

Region Kronoberg arbetar sedan 2012 tillsammans med kommunerna i Kronobergs län och Regionförbundet i Kalmar för att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet. Första delen av projektet avslutas sommaren 2015 och övergår i en ny form, Plug In 2.0. Projektet stöds av Europeiska socialfonden.

Plug In

Det goda föräldraskapet – Föräldrastöd i Kronoberg

Det goda föräldraskapet är en gemensam regional satsning som syftar till att utveckla samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främja ungas hälsa. Alla kommuner i Kronobergs län arbetar med föräldrastöd och erbjuder utbildningar utifrån sina förutsättningar.

Det goda föräldraskapet, öppnas i nytt fönster

Gymnasiesamverkan

Webbplatsen gymnasiumkronoberg.se erbjuder en samlad information om all gymnasieutbildning som erbjuds i länet. Unikt för webbplatsen är sökfunktionerna och möjligheten att jämföra olika programs poängplaner. Gymnasium Kronoberg ska främst underlätta valet till gymnasieskolan och visa på valmöjligheter bland länets alla utbildningsalternativ.

Gymnasium Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Samverkan BUP

Landstinget Kronoberg och länets kommuner tog gemensamt fram ett samverkansavtal under 2009 för att utveckla samverkan mellan förskola/skola och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). Samverkansavtalet har omarbetats under 2013 och i oktober antogs det nya samverkansavtalet och gäller from 2013-10-01.

Syftet är att ge länets barn, ungdomar och deras familjer bästa möjliga bemötande, stöd och insatser. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år med inlärningsproblem, beteendeproblem och brister i sin förmåga till koncentration, målinriktat arbete och socialt samspel.

Samverkansavtal 2013-10-01, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 24 mars 2016