Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

Tylösandsdagarna 2017

Kurser och konferenser under Tylösandsdagarna 15-17 maj 2017 hittar du här,

Kurser och konferenser Tylösandsdagarna 2017

Information om Tylösandsdagarna

apr 07

Den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen

Tid: 13:30 - 16:00

Plats: Centrallasarettet Växjö, lokal: Poseidon

Susanne Rolfner Suvanto, utsedd av regeringen till särskild utredare meduppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen,presenterar huvuddragen och beskriver hur betänkan...

apr 20

Så förebygger vi frakturer

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

En utbildningsdag om benskörhet för dig som arbetar inom äldreomsorg och sjukvård.

maj 04

Kameraövervakning, kontroll, övervakning och mätning av anställda

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

- Vilka regler gäller?

maj 05

Molntjänster - Vilka risker finns? Vilka regler gäller?

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

Användningen av molntjänster blir allt vanligare inom offentlig sektor.Utbildningsdagen har fokus på juridiken, men kopplar regelverk till verksamheten och hur den ser ut. Utbildningsdagen fokuserar p...