Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

jun 02

Att vara politiker eller tjänsteman i en myndighetsutövande nämnd

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Växjö Konserthus, V Esplananden 10-12, Växjö

Samordningen mellan politik och tjänstemän brukar oftast uttryckas så att det är politikerna som beslutar och tjänstemännen som verkställer eller att det är politikerna som beslutar om vad som ska åst...

jun 16

Autismspektrumtillstånd

Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6, Växjö

Vad kan problemskapande beteenden bero på? Vad behöver vi veta för att kunna förhålla oss på ett för personen i fråga bra sätt? Hur kan vi tillrättalägga tillvaron så att den blir begriplig, hanterbar...

jun 21

Nyanlända i psykiatrin

Tid: 08:40 - 16:40

Plats: Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-12, Växjö

Hur möter vi professionellt migranter med psykisk ohälsa? Omfattar hälsoundersökningar både fysisk och psykisk ohälsa?

sep 08

Arbete med ensamkommande flyktingbarn

Tid: 09:30 - 09 sep 16:00

Plats: Växjö, lokal meddelas senare

Allt fler ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige. Utbildningsdagarna består av fyra viktiga teman att ha kunskap om för dig som möter och arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.