Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

Tylösandsdagarna 2017

Kurser och konferenser under Tylösandsdagarna 15-17 maj 2017 hittar du här,

Kurser och konferenser Tylösandsdagarna 2017

Information om Tylösandsdagarna

maj 19

En god hälsa för alla

Tid: 08:30 - 13:00

Härmed bjuds du in till en dag då vi i länet samlas kring folkhälsoarbetet.

maj 24

Bemötande och kommunikation vid svåra psykiska störningar

Tid: 08:30 - 16:20

Plats: Växjö

Utbildningen riktar sig till dem som i yrkeslivet kommer i kontakt med människor med personlighetsstörningar och psykoser och syftar till att uppgradera kommunikationsförståelse och möjligheter. Förel...

maj 29

Skolfrånvaro

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö

Vad säger forskningen om skolkare och hemmasittare?

maj 31

Effektiva möten

Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Växjö

- Hur kan man utveckla möteskulturen?