Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

sep 08

Arbete med ensamkommande flyktingbarn

Tid: 09:30 - 09 sep 16:00

Plats: Växjö, lokal meddelas senare

Allt fler ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige. Utbildningsdagarna består av fyra viktiga teman att ha kunskap om för dig som möter och arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

sep 20

Ändring av rätt till bistånd enligt LMA

Tid: 12:00 - 16:30

Plats: Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-14, Växjö

Lagändring 1 juni 2016

sep 21

Att möta och stödja barn och vuxna med trauman från krig, tortyr eller flykt

Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-12, Växjö

Seminariet tar upp frågor kring bemötande av människor som lider av trauman och vad man ska tänka på i sitt arbete om man möter traumatiserade flyktingar och nyanlända.

sep 22

Nyheter inom det skoljuridiska området

Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Växjö, lokal meddelas senare

Vad har hänt och vad är på gång inom skollagstiftningen?