Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

dec 13

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Växjö, lokal meddelas senare

Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige flerdubblades under 2015 och prognosen är att antalet kommer att vara fortsatt högt. Ansvaret för de ensamkommande barnen delas av flera my...

dec 15

Arbeta läkande och utvecklande med tonårspojkar från krigsdrabbade länder

Tid: 09:00 - 16:30

Plats: Växjö

- tre nycklar till framgångsrika strategier

dec 16

Bo Hejlskov Elvén - lågaffektivt bemötande (för deltagare utanför Kronobergs län) FULLBOKAD

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-12, Växjö

16 december kommer Bo Hejlskov Elvén till Växjö Konserthus för att föreläsa om lågaffektivt bemötande.

dec 16

Bo Hejlskov Elvén och Barnens bästa i Kronoberg - FULLBOKAD

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö Konserthus, Christina Nilsson-salen

16 december kommer Bo Hejlskov Elvén till Växjö och konserthuset för att föreläsa om Lågaffektivt bemötande. Vi kommer också presentera det länsgemensamma arbetet med Barnens bästa i Kronoberg. Konfe...