Aktuella kurser

Här hittar du information och program till de aktuella kurserna. Du anmäler dig genom att klicka på länken till anmälan som finns under varje kurs.

sep 30

Social dokumentation för omsorgspersonal

Tid: 08:30 - 16:00

Plats: Växjö, lokal meddelas senare

Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument.

okt 14

Strategi för bättre cykelpendling

Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Studieresa till Köpenhamn

Studiebesök för att ta del av Köpenhamns cykelstrategi 2025 som ska bli bäst i världen!

okt 27

Kultur och samhälle i Afghanistan

Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Växjö

Politisk utveckling, sociala strukturer, kultur, seder

okt 27

Ny kommunal redovisningslag

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Växjö

- En ändamålsenlig kommunal redovisning