Kursdokumentation

Här samlas kursdokumentationen till tidigare och kommande kurser och konferenser.

Tylösandsdagarna 2017

 

Allmänna bestämmelser - AB - 15 maj

Johannes Isaksson och Agnes Gradstock, SKL

 

Bemötande av människor med rättshaveristiskt beteende - 15 maj

Jacob Carlander

 

Mötesplats Migration - 15 maj

Migrationsverket

Länsstyrelsen Skåne

 

Mötesplats Ensamkommande barn och unga - 15-16 maj

Ebba Östling, Botkyrka kommun

Migrationsverket 1

Migrationsverket 2

Sveriges Kommuner och Landsting

Socialstyrelsen

Statens Institutionsstyrelse

SIMON

Smålandsidrotten / Hallands idrotten

 

Projektledning för evenemangsarrangörer - 15-16 maj

Peter Davidsson

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkiga barn i förskolan - 15 maj

Anniqa Sandell Ring

Jan Mellgren

 

Administratörsdagarna - 16 maj

Anna-Karin Håkansson 

 

Analys och jämförelse för kommuner och landsting - 16 maj

Maria Price, RKA

 

Arbetsrättsdagen 2017 - 16 maj

Johanna Read Hilmarsdottir och Anna Svanestrand, SKL 

Arbetsdomstolen

Utdrag ur Allmänna Bestämmelser

Cirkulär 16:68

Cirkulär 16:67

Cirkulär 16:32

 

Att hålla som människa i ett utsatt arbete - 16 maj

Annika Sabelsjö och Charlotte Markhester

 

Nyanlända och psykisk ohälsa - 16 maj

Ing-Marie Wieselgren, SKL

Solvig Ekblad, Karolinska Institutet

Peter Odenhov och Jessica Strömberg, Röda Korset

Helena Norling Rydin, Socialstyrelsen

 

Framgångsfaktorer för nyanländas lärande - 16 maj

Linda Castell

 

Mötesplats Etablering - 16-17 maj

Ebba Östling, Botkyrka kommun

Anders Kessling, Arbetsmarknadsdepartementet

Erik Nilsson, Utbildingsdepartementet

 

Mötesplats SFI - 16-17 maj

Anders Kessling, Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Ernestam, SKL

 

Projektledning och metodik - 17 maj

Peter Davidsson

Senast uppdaterad: 24 maj 2017