Tylösandsdagarna 2017

Tylösandsdagarna är våra uppskattade dagar för kompetensutveckling och nya möten för dig i offentlig verksamhet.

Tylösandsdagarna innefattar fristående större konferenser, mindre seminarier och möten inom områden som berör offentlig verksamhet.

Tanken med Tylösandsdagarna är att erbjuda en mötesplats inte bara över kommun-, läns- och regiongränser utan även över områdesgränser. Ett brett programutbud skapar möjligheter för nya möten och erfarenhetsutbyten.

Här ges också möjligheten att möta företag som arbetar med produkter och tjänster mot offentlig verksamhet. Allt detta i en inspirerande och naturskön miljö med möjlighet till rekreation och gemenskap efter konferensdagens slut.

Program kommer i slutet av 2016. Boka in Tylösandsdagarna 15-17 maj 2017!

Harald Fredriksson

Samordnare kursplanering

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 89

Kontakta webbredaktionen

Senast uppdaterad: 10 maj 2016