Bilden saknar en alternativtext.

En detektiv som får vardagen att fungera

Monica Svensson hjälper sina patienter att få vardagen att fungera. Hennes jobb som arbetsterapeut i allmänpsykiatriska öppenvården är att hitta lösningar som passar patientens individuella förutsättningar.

– Vi tittar mycket på vilka konsekvenser en sjukdom får och på åtgärder. Vi hittar nya strategier för hur man kan få en aktivitet att fungera. Det handlar om att göra anpassningar av miljöer, hjälpmedel och utredningar på olika nivåer.

En utredning kan vara att bedöma hur vardagen fungerar, om personen behöver stöd hemma, hur det i så fall ska utformas eller om personen behöver boendestöd. Det kan också vara att bedöma arbetsförmåga.

Vad en arbetsterapeut gör beror till stor del på i vilken verksamhet de arbetar. Men en gemensam nämnare för många arbetsterapeuter är att de gör behovsbedömningar och därefter förskriver hjälpmedel. För Monica, som arbetar inom psykiatrin, handlar det till stor del om till exempel kognitiva* samt sinnesstimulerande hjälpmedel **.

Hon träffar sina patienter både individuellt, tillsammans med anhörig eller boendestödjare och i grupp.

Vilka egenskaper behöver en arbetsterapeut?

– Detektivegenskaper, skulle jag säga. Det handlar om att se sambanden, identifiera hinder. Och det handlar ofta om att gå ner på detaljnivå för att hitta hindren. Du får ställa frågor så att patienten hittar sin egen lösning.

Monica Svensson är arbetsterapeut i allmänpsykiatriska öppenvården.På så vis har hon en coachande roll. Den utövar hon till exempel genom motiverande samtal, men det kan också vara så att hon behöver observera patienten i en aktivitet för att hitta vilka hinder som finns. Det händer att patienten har svårt för att uttrycka vad de vill och behöver. Då använder Monica sig dels av målning, att patienten får uttrycka sig genom en bild i kombination med samtal, dels kan en samtalspromenad göra situationen mer avslappnad och det blir lättare att prata.

– Det bästa är att se att man gör skillnad och att man får uppleva att det blir en positiv förändring tillsammans med patienten.

Hon berättar om en patient hon haft som var oerhört stressad över att hen fått veta på jobbet att hen skulle bli uppsagd om hen inte kom i tid till jobbet. På remissen stod att patienten behövde hjälp att hitta strukturer i vardagen. Det var hens största problem att komma upp på morgonen. Men med hjälp av rutiner, tidshjälpmedel och boendestöd fick de till en förändring.

– Det blev så bra att hen kände att hen inte behövde boendestöd längre.

Varför blev du arbetsterapeut?

– Jag ville göra något meningsfullt och jobba med människor. Mycket i sjukvården handlar om mediciner och sjukdomar, men i arbetsterapin är det fokus på görandet och vad patienter klarar av. Det blir ett helhetsperspektiv, man ser det i ett sammanhang och vården blir personcentrerad.

* Minnes-, tid- och planeringshjälpmedel, till exempel appar, kalendrar eller medicinpåminnare.

** Tyngdvästar och -täcken innehåller tyngder i form av till exempel kedjor, bollar eller kulor i olika material. De ger en bättre kroppsuppfattning och verkar avslappnande, rogivande och ger trygghet. Täcket verkar sövande, på så vis får patienten en bättre sömn.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019