Bilden saknar en alternativtext.

Fysioterapi är vägledning till ett rörligare liv

På lasarettsrehabiliteringen i Ljungby arbetar Pernilla Landgren, sjukgymnast. Hon arbetar på medicinavdelningen med hjärt- och lungpatienter och på intensivvårdsavdelningen, IVA, där hon har huvudansvaret för de patienter som har behov av fysioterapi. Även patienter från öppenvården som behöver någon form av specialiserad kompetens kommer till lasarettsrehab och Pernilla.

På förmiddagarna går Pernilla till IVA och får en avrapportering om de patienter som är inneliggande, därefter vet hon hur dagen kommer att arta sig. De flesta patienterna på IVA är sängliggande och kan vara nedsövda eller intuberade. Även i en sådan situation är det viktigt att träna rörligheten och hålla kroppen igång, så i så fall hjälper Pernilla dem att träna rörligheten genom att röra på armar, ben och händer åt dem.

– Vi jobbar med tidig mobilisering, som är ett förbättringsprojekt som började 2016. Det innebär att vi får upp dem så att de kan sitta på sängkanten och med rätt hjälpmedel komma upp till stående. När de är tillräckligt starka så kan man använda gummiband, vikter och sängcykel.

Vad gör en sjukgymnast/fysioterapeut?

– Här fokuserar vi på att mobilisera patienter för att förebygga komplikationer under tiden de ligger inne. Vi stärker deras muskulatur och balans så att de kan komma tillbaka till vardagen, vi jobbar också mycket med andningsgymnastik och rörelseträning. Vi försöker motivera patienten till att hitta sin träningsform.

En patient som till exempel varit med om en hjärthändelse kan känna mycket rädsla och då finns sjukgymnasten där för att stödja och motivera hen att komma igång och våga röra på sig.

Pernilla Landgren är sjukgymnast på lasarettsrehabiliteringen i Ljungby.Pernilla leder träningsgrupper i gymnastiksalen på lasarettet. Dit kommer patienter som har en vårdkontakt med medicin- och lungmottagningen för uppföljning och för att träna. Hon konstruerar också personliga träningsprogram för sina hjärt- och lungpatienter.

– Jag älskar patientmötet och att nå fram till dem, för alla är olika. De tyr sig ofta väldigt mycket till oss och vi får mycket personliga berättelser – och om jag kommer dit så får jag oftast patienterna till det som är bra för dem. Ibland är det svårt att motivera dem, jag har ingen trollstav – men jag har en halv trollstav. Alla vill bli sedda.

En nyckel är att ta små små steg, lyssna på patienten och arbeta utifrån det individuella utgångsläget. På så vis vägleder hon dem i rehabiliteringen.

Vilka egenskaper behöver en sjukgymnast/fysioterapeut?

– För att jobba på lasarettsrehab måste man kunna jobba i ett team med andra professioner. Man ska kunna läsa av en person och möta människor där de är. Man bör vara ödmjuk och alltid vara villig att förbättra sig. Det är inget stillasittande jobb, så det är bra om man har viss egen kroppskännedom.

Pernilla själv har en bakgrund som danslärare, yoga- och gymnastikinstruktör och har tränat fotboll och volleyboll, något som hon drar nytta av i sitt arbete.

– Det har gett mig kroppskännedom. En sjukgymnast måste ha ett öga för kroppen.

Fotnot: Sedan 2014 har yrket sjukgymnast bytt namn till fysioterapeut. De som har yrkestiteln sjukgymnast kan ansöka hos Socialstyrelsen om att byta titel till legitimerad fysioterapeut, men titeln legitimerad sjukgymnast är skyddad så länge som det finns aktiva sjukgymnaster.

Fysioterapeuternas arbete varierar beroende på var de arbetar, men gemensamt är att de arbetar med att hjälpa människor att stärka sin hälsa, samt förebygga och rehabilitera sjukdomar och skador.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019