Bilden saknar en alternativtext.

Klas Wiberg, psykolog

Klas Wiberg är psykolog på neuropsykiatriska utredningsenheten, vuxenhabiliteringen i Växjö.

Mitt jobb innebär att göra utredningar, göra nya bedömningar eller ställa diagnoser på de vuxna patienter som har – eller misstänks ha – olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan handla om "bokstavsdiagnoser", till exempel autism, ADHD, eller begåvningshandikapp. Oftast kommer man hit på remiss från en vårdcentral.

Det här är ofta personer som har upplevt mycket oförståelse i sitt liv. De själva, eller deras anhöriga, känner att "något är fel". Vissa har haft en bra uppväxt, men har ändå på olika sätt haft det svårt till exempel i skolan eller på arbetet. Andra har hemska livsöden. Det är vanligt att våra patienter har problem i sociala sammanhang.

Det är viktigt att vi visar att de är välkomna hit, att vi lyssnar. Med den kunskap vi som jobbar här har kan vi få en större förståelse för en människa med de problem de söker för. När jag träffar en patient gör jag intervjuer, tester och skapar mig en bild av personen utifrån information från exempelvis skola eller arbetsplats och anhöriga.

Hos oss på habiliteringen och NP-enheten jobbar vi mycket i team och hjälps åt för att göra det bättre för patienten. Det finns en positiv anda, vi trivs tillsammans. Jag upplever också att jag kan påverka mycket. Region Kronoberg är en liten region där man känner varandra och kan ha goda kontakter med andra verksamheter. Det löser många problem.

"Med min kunskap kan jag förstå en människa som mötts av oförståelse i hela sitt liv. Jag kan hjälpa människor till bättre livskvalitet!"

Senast uppdaterad: 19 juni 2018