Kummis, sektionsledare på rättspsyk

När Kummis Rydbäck läste till sjuksköterska var hennes mål att jobba med somatisk vård på lasarettet. Under utbildningen blev hon tilldelad en praktikperiod på rättspsykiatriska regionkliniken. Det var inget hon skulle valt själv. Men nu har hon vidareutbildat sig till specialistsjuksköterska inom psykiatri och blivit sektionsledare på avd 64, just på den avdelningen där hon genomförde sin praktik på rättspsykiatriska regionkliniken.

Jag är glad att det blev psykiatrin! På mitt jobb får jag växa i min yrkesroll och utvecklas som sjuksköterska.

Kummis Rydbäck bytte bana efter 17 år i mediabranschen och valde vårdyrket. Under utbildningen på sjuksköterskeprogrammet har hon utvecklats – hon började sommarjobba som vårdbiträde för att året därpå arbeta som undersköterska och slutligen få anställning som sjuksköterska. Efter ett år på rättspsykiatriska regionkliniken fick hon chansen att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Kummis fick förmånen att jobba kvar på halvtid och studera på halvtid på Linnéuniversitetet, på halvfart i två år. Under tiden fick hon behålla sin lön.

Nu jobbar Kummis som sektionsledare på avd 64 som främst vårdar psykossjuka patienter. Arbetet innebär bland annat att hon har det övergripande ansvaret för alla patienters vårdprocess på avdelningen.

Min roll är också att vara handledare och stötta alla i arbetsgruppen.

Det finns många möjligheter för oss som jobbar här på rättspsykiatriska regionkliniken och jag upplever framför allt att vi får möjlighet att utvecklas på jobbet. Att jag kunde vidareutbilda mig under två år och samtidigt jobba kvar på halvtid var verkligen en ypperlig möjlighet med bra förutsättningar!

Det respektfulla bemötandet

När Kummis hade läst färdigt till allmänsjuksköterska för cirka fem år sedan och fick sin tjänst på rättspsykiatriska regionkliniken, tyckte hon att det kändes som att komma hem.

Jag blev väl mottagen här, alla jobbar med ett respektfullt bemötande och det ger en bra stämning och trygghet i arbetsgruppen. Kummis återkommer till det respektfulla bemötandet och kommunikationen med patienterna.

Kommunikation är vårt viktigaste verktyg och genom det och ett respektfullt bemötande når vi även de allra svåraste och mest komplexa patienterna. Vi jobbar alla med det och det leder även till ett positivt klimat i personalgruppen. Det märks inte minst på de omdömen vi får från studenter som kommer hit under sin utbildning. Nästan alla blir positivt överraskade och är nöjda med sin praktiktid, precis som jag själv blev.

Ingen dag är den andra lik

Det borde finnas mer psykiatri i grundutbildningen för sjuksköterskor, tycker Kummis. Det finns så många fördomar och lite kunskap om hur det är att jobba här, om fler fick inblick skulle verksamheten få en helt annan bild.

Ingen dag är den andra lik, det kan vara lugnt ena stunden för att sedan växla och snabba beslut måste tas, vilket är en utmaning. Det bästa med att jobba på rättspsykiatriska regionkliniken är den varaktiga patientkontakten. Utifrån de lagar och regler som omfattar denna komplexa vårdmiljö, är det en utmaning att bygga upp en god vårdrelation som leder till ömsesidig respekt och tillit där patienten kan uppleva en känsla av trygghet, tycker Kummis Rydbäck.

Hon berättar om utvecklingen som skett sedan hon påbörjade sin anställning på regionkliniken. Det har genomförts förändringar som framför allt leder till bättre vård för patienterna men även förenklar för personalen. Kliniken har till exempel fått en egen distriktsläkarmottagning så patienterna slipper åka till en vårdcentral som ibland kan vara en mycket jobbig procedur för många patienter. Nu har patienterna möjlighet att träffa en distriktsläkare, en diabetessjuksköterska och en sårsjuksköterska en dag varannan vecka. Det finns även nu en tandläkarmottagning som är tillgänglig en dag i veckan.

Hälsoprofil

Kummis känner att hon kan påverka och utveckla vården. Hon brinner själv för hälsofrågor och har tillsammans med sina kollegor infört en "hälsoprofil" på avd 64.

Vi försöker att uppmuntra och motivera patienterna till en nyttigare och en mer fysiskt aktiv livsstil. Vi har bland annat infört ett frukostschema som innebär nyttigare frukost på vardagar och lite lyxigare på helgen.

Senast uppdaterad: 26 januari 2016